Single Daily
af

Kirsten Elley

Leder: Hvad Finland kan lære os om hjemløshed

Kun et eneste land, Finland, har vendt udviklingen. Det vækker opmærksomhed over hele verden
Kirsten Elley

Storsind – smag på ordet. Det er den følelse, der kan gribe én, når der er overskud på såvel den empatiske som den økonomiske konto, og man lader godhed vinde over fastgroede principper.

I sidste uge indgik alle Folketingets partier med undtagen Nye Borgerlige i Danmark en aftale om at fordele 849 millioner kroner over fire år til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for udsatte mennesker. Satspuljen hed den før. I dag hedder det Reserven, strukturen er ændret, og beløbet er mindre.

To ord springer frem i øjnene i finanslovsforslaget, der kan vise sig at blive skelsættende for, hvordan de mest udsatte – de hjemløse – kommer hjem.

Ordene hedder: Housing First. Ok, der er i første omgang sat penge af til at afdække begrebet, men alene det hilser blandt andet Kirkens Korshær velkommen.

Hjemløsheden er steget i Europas stærkeste lande, her i Tyskland, i England og Frankrig. Den er steget i fattigere lande som Grækenland, Polen og Spanien, og med undtagelse af en stagnering i år så er den steget nonstop i Danmark siden 2009.

Kun et eneste land, Finland, har vendt udviklingen. Det vækker opmærksomhed over hele verden, skriver netmediet Zetland.

Engang var der 200.000 hjemløse i Finland. Nu bor der 200 på gaden, og løsningen er fundamentalt set enkel.

Frem for at hjemløse via gældsafvikling, misbrugsbehandling og andre tiltag skal gøre sig fortjent til en bolig, så har man vendt bøtten. Finland lægger ud med betingelsesløst at give de hjemløse et hjem med de samme pligter og rettigheder som alle andre, suppleret med massiv, kontinuerlig støtte. En del af huslejen dækkes ind via sociale ydelser, men ansvaret for boligen ligger hos den hjemløse. Man skænker dem en fysisk, fundamental tryghed i det ydre og indre kaos, der driver dem ud på gader og midlertidige herberg. Kun trygge mennesker kan tage læring til sig og kan udvikle sig. Det er kendt viden fra arbejde med flygtninge og på anden vis traumatiserede borgere.

Housing First minder om at give børn lov til om søndagen at starte med desserten, før de spiser hovedretten, fordi deres maver er for små til både at rumme både broccoli og budding. Det stritter imod den borgerlige opdragelse, men Herregud, skader det en gang imellem?

I 2008 stod Housing First sin prøve i Finland. Programmet har kostet milliarder, men investeringerne tjener sig hjem efter nogle år, lyder meldingen. Det kræver storhed at satse.

kommentar
deling del

Skriv et svar