Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Færre trafikdrab, men …

Det er en ufattelig mangel på empati for andre, som er dybt sørgelig.
Det er en ufattelig mangel på empati for andre, som er dybt sørgelig.

Aldrig er så få kommet til skade.

Det var et meget opløftende tal, som trafikministeren i Kiel og Slesvig-Holstens politi kunne fremlægge mandag. »Kun« 100 trafikdræbte i 2017 er det laveste antal nogensinde. Og i forhold til 2016 tilmed et fald på 12,3 procent. Også antallet af tilskadekomne er faldet igen, dog med mere moderate to procent, men samtidig med at trafiktætheden fortsætter med at stige.

Det går godt i Slesvig-Holsten, og vi får flere og flere biler. Bilfabrikanterne skal have den ros, at de bliver stadig bedre til at sikre os, hvis det skulle gå galt.
Også blandt de helt unge bilister i alderen 18-25 er tallene gode. Selvom de unge mænd generelt tager for mange chancer. Her kunne myndighederne i 2017 notere en halvering af antallet af trafikdræbte, hvor uheldet blev forårsaget af en ung bilist.

»Kun« ni mod 18 året før i aldersgruppen op til 25 år mistede livet på de slesvig-holstenske landeveje. Det er et signifikant fald. Myndighederne vurderer, at det er de gode erfaringer, man har gjort med kørekortet til 17-årige, hvor mor eller far kører med som »bisidder«, indtil man er 18.

Det har haft en betydelig effekt, at de unge bilister på den måde får et helt års erfaringsudveksling fra sidemanden, og ikke bare kastes ud i den pulserende trafik efter måske blot ti køretimer hos en kørelærer.

Til gengæld er der fortsat skidt nyt, når det gælder børn. Der er flere børn, der kommer til skade end der samlet set er kvæstede i alt blandt fodgængere og cyklister. Her har mange slesvig-holstenske kommuner et gigantisk efterslæb sammenlignet med Danmark, hvor man i årtier har brugt langt flere ressourcer på at sikre de bløde trafikanter.

Det er skidt, at de såkaldte curling-forældre kører deres børn i skole, når de nu faktisk har alderen til selv at cykle. Men forældrenes forhånds-bekymring for deres små poder bekræftes her syd for grænsen desværre af uheldsstatistikken. Der er ikke mindst i en by som Flensborg for mange biler og for få cykelstier.

Men det er ikke hele årsagen. I politiets årsrapport tales der også om manglende motoriske færdigheder hos børn som en blandt flere forklaringer på usikker trafikadfærd, der kan føre til uheld.

Generation Smartphone kigger for meget i en skærm og bevæger sig for lidt. Det er et opgør, som forældrene må tage, mens lokalpolitikerne må investere mere i ordentlige cykelstier.

Trist er også fænomenet med flugtbilisme. Det stiger og stiger. Ved mere end hvert femte uheld skynder implicerede sig at køre videre. Det er et udtryk for egoisme og ufattelig mangel på empati for andre, som er dybt sørgelig.

Samtidig er vi alle mere udfordrede i dag end tidligere, når det gælder at holde fokus i trafikken. Alle nyere biler har alskens teknologi og opkoblingsmuligheder til online-tjenester, så det at styre bilen efterhånden bliver til en mindre del af ens samlede koncentration. Derfor vil Slesvig-Holstens indenrigsminister nu på forbundsplan overtale resten af Tyskland til, at man fremadrettet får en ny uhelds-kategori i statistikken. »Ablenkung«, det at ens fokus afledes af en modtaget SMS eller andet, fører til stadig flere ulykker.

Også på motorvejene kan det konstateres, at lastbiler hen over de seneste fem år har været skyld i 23 procent flere uheld. De fleste kender episoder med »svajende« lastbiler i indersporet på motorvejen, hvor en mobil lige skal tjekkes. Enkelte er endda blevet afsløret i at se fjernsyn, mens de håndterer deres op til 40 tons tunge vognlæs. I løbet af de sidste fem år er knap ti procent flere blevet dræbt eller kvæstet, fordi en lastbilchauffør har forårsaget et uheld. Det på trods af, at trafikforseelser, der skyldes mobilen, endda kan give en måneds køreforbud oven i bøden.

kommentar
deling del

Skriv et svar