Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Fælles strategi for at 
rekruttere til Sydslesvig

Det er positivt, at Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) gør sig langsigtede anstrengelser for at skaffe de nødvendige præster til landsdelens danske kirker. Problemet er langtfra nyt, og DKS deler udfordring med stort set alle andre danske organisationer i Sydslesvig. Hvad enten der er tale om bibliotekarer, skoleledere, lærere, håndværkere, journalister eller forskellige former for specialister, så sidder de danske organisationer ofte kun med en lille bunke ansøgere – eller i et skrækscenarie, hvor blot én eller ingen søgte en vakant stilling.

Der er givetvis mange svar på, hvorfor organisationerne igen og igen står i den kreperlige situation. Det er nærliggende at se på, hvad ledelsen – såvel den professionelle som den medlemsvalgte – har gjort for at forebygge, at en sådan situation kan opstå. Og det er nærliggende at spørge, hvorfor organisationerne går enegang og ikke i fællesskab med de øvrige organisationer knækker nødden. Et stort og fælles problem, som kan få en egnet kandidat til at droppe ønsket om at komme til Sydslesvig, er, at der ofte ikke er et job til en medfølgende ægtefælle. Hvad med en fælles platform, der samler erfaringerne, priser de mange fordele ved at bo i Sydslesvig (naturen, kulturen, prisniveauet etc.) og hjælper ægtefæller og børn med at finde sig til rette i et nyt land eller en ny landsdel.

Der er en række forhold, som DKS, SdU, Skoleforeningen, Flensborg Avis ikke har den store indflydelse på. For kirkens vedkommende gælder eksempelvis, at få ønsker at studere teologi på universiteterne i Danmark. En anden fælles udfordring er potentielle ansøgeres lyst eller nærmere ulyst til at bosætte sig i sogne uden for de større byer.

Men der er også forhold, som DKS og de øvrige organisationer i høj grad har indflydelse på. Eksempelvis har der fra en nu fraflyttet tillidsperson for præsterne været fremsat hård kritik af boligforholdene for præsterne. Der stilles i dag andre og for børnefamilier ganske rimelige krav til boligernes indretning, størrelse og stand.

En anden næsten uopdyrket mark er samarbejdet med de tyske kolleger. For en kristen, der behersker både dansk og tysk, må det vel være underordnet, om de evangelisk-lutheranske budskaber formidles på mindretallets eller flertallets sprog. Et samarbejde med Nordkirche kunne også give rum for at arbejde i teams. Så kan arbejdsglæden vokse og komme mere i overensstemmelse med de krav, nyuddannede teologer stiller til et vitalt arbejdsliv

kommentar 3 kommentarer
deling del

3 kommentarer

Skriv et svar