Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Fælles indsats for 
oplyste medlemmer

Hele mindretallet vil få gavn af at få flere oplyste mindretalsmedlemmer. Derfor er der behov for en fælles indsats blandt alle mindretallets organisationer­.
Hele mindretallet vil få gavn af at få flere oplyste mindretalsmedlemmer. Derfor er der behov for en fælles indsats blandt alle mindretallets organisationer­.

I lørdagsavisen den 17. februar kunne vi fortælle, at tiderne for SSWs valgkamp på de danske skoler i Sydslesvig har forandret sig.

Mens nogle af os i Sydslesvig husker dengang, da eleverne fik reflekser med SSW-logo til skoletasken, har Skoleforeningen i dag den holdning, at der skal være partipolitisk neutralitet på skolerne. Det betyder, at SSW ikke må sætte valgplakater op på skolernes hegn.

Udo Jessen, formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, forklarer, at Skoleforeningen er politisk neutral over for børnene. Men over for forældrene gør Skoleforeningen alt, hvad der kan gøres for, at de sætter deres kryds ved SSW. Men det er ikke nok, mener Elke Putzer, tidligere medlem af SSWs landsstyrelse. Hun siger, at det er helt naturligt, at de danske skoler har SSWs plakater hængende, og Skoleforeningen skal gøre mere for at få forældrene og eleverne til at stemme på SSW.

Den konflikt har ført til en livlig diskussion i den lukkede Facebook-gruppe »Debatforum for det danske mindretal i Sydslesvig«.

Her deler nogle Skoleforeningens holdning om, at der skal være partipolitisk neutralitet på skolerne, mens andre argumenterer for, at Sydslesvigsk Vælgerforening og Dansk Skoleforening for Sydslesvig ikke er neutrale. De arbejder for samme sag som de øvrige mindretalsorganisationer, og derfor burde de støtte hinanden.

Når man følger debatten, får man hurtigt indtryk af, at der tales forbi det egentlige problem.

Mange af forældrene og eleverne på de danske skoler i Sydslesvig ved simpelthen ikke nok om mindretalsorganisationerne. De kender næppe forskel på SSF, SdU og SSW.

Mange ved ikke engang, at Flensborg Avis udkommer seks dage om ugen.

De tror, den kun udkommer om torsdagen, og at de får den, fordi deres børn går i dansk skole. De følger ikke med i mindretallet, og de kender for den sags skyld heller ikke den indsats, mindretalspartiet yder for, at deres børn kan gå på en dansk skole.

Men problemet vedkommer ikke kun SSW, der flere steder har vanskeligheder med at finde kandidater til kommunalvalget den 6. maj. Problemet gælder også kulturforeningen SSF.

Flere steder er det trods medlemsfremgang svært at få aktive medlemmer ind i bestyrelserne. På samme måde mangler der hænder til det frivillige arbejde i de danske ungdomsforeninger under SdU. Det gælder også for mange af de andre små danske foreninger i Sydslesvig.

Derfor burde de danske organisationer gå sammen om at øge indsatsen for at informere forældrene og eleverne om hele mindretalslivet. Og her skal der mere til end at stikke forældrene en folder eller velkomstmappe i hånden.

Det er heller ikke nok med et informationsmøde hos skolen eller børnehaven.

Der skal gøres langt mere, og det kan ikke kun være Skoleforeningens ansvar.

Hele mindretallet vil få gavn af at få flere oplyste mindretalsmedlemmer. Derfor er der behov for en fælles indsats.

kommentar
deling del

Skriv et svar