Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Få lyspunkter for mindretallet

Hverdagen er tilbage for mindretallet og SSW.
Hverdagen er tilbage for mindretallet og SSW.

Harreslev var et af få lyspunkter på en skuffende kommunalvalgs-aften for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). I grænsekommunen med 11.000 indbyggere genvandt mindretallet positionen som det største parti med flotte 36,9 procent af stemmerne mod CDUs 32,9 procent til og 29,8 til SPD. Det er rigtig godt gået. Ligesom der også var fremgang i det sydøstlige Sydslesvig med bl.a. Rendsborg og Egernførde.

Men så var det
også slut med at glæde sig over så meget andet, omend valgresultaterne som sådan heller ikke var nogen katastrofe. I Flensborg by gik SSW knap 1,5 procentpoint tilbage og er med 17,6 procent nu blot det fjerdestørste parti. Dog kunne de lokale SSW-folk i fjordbyen glæde sig over, at man kunne holde mandattallet på otte. I 2013 vandt SSW fem af de 22 valgkredse direkte, denne gang fire.

Søndag aften måtte de to garvede SSWere Susanne Schäfer-Quäck og Glenn Dierking notere sig, at de ikke kunne vinde deres mandat direkte. På den anden side må vi holde fast i, at SSW fik ligeså mange mandater som de væsentligt større partier CDU (19,4), SPD (18,2) og De Grønne (18,8). De fire partier sidder på 32 ud af Flensborgs 43 byrådsmandater.

De Grønne havde et kanonvalg i Flensborg og voksede med imponerende 50 procent fra 2013 (12,5 procent). Partiet rider på en bølge i store byer og åbenbart især i De Grønnes nye tyske formands hjemby, miljøminister Robert Habeck. Det er på sæt og vis meget betegnende for valgresultatet, at de fire største partier i Flensborg er så ens store. Det har i valgkampen været nemmere at se ligheder end forskelle. Alle partier vil åbenbart have flere cykelstier og i varierende grad også gratis bybusser til de unge. SSW på sin side markerede sig i offentligheden tydeligst i diskussionen om Flensborgs erhvervshavn og dens 3000 arbejdspladser.

Men stemmemæssigt pote gav den markering altså ikke. Ser man ud over hele Sydslesvig, gik SSW mestendels tilbage. Partiets forsøg på at slå sig op som et fællesskabs-skabende parti i disse tider med stigende individualisme var godt og rigtig set. Det burde have fænget, men vælgerne har altså ikke opdaget det.

Nu er det så med landdagsvalget i fjor andet valg i træk, SSW er gået tilbage. Hverdagen er tilbage.

kommentar
deling del

Skriv et svar