Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: EU nøler overfor mindretallene

Europas mindretal har nu en enkelt trumf i hånden. Det forekommer særdeles fornuftigt ikke at spille det kort for tidligt.
Jørgen Møllekær

Historien om, hvor svært det bliver at få indført fælles europæiske minimumsstandarder for mindretal, har fået tilført endnu et kapitel i en lang saga. Først skulle der en retssag til, for at de europæiske mindretal overhovedet fik lov til at gennemføre en underskriftsindsamling på tværs af EU-landene. For nye læsere er det med Lissabon-traktaten blevet indført, at man også på EU-niveau giver mulighed for borger-initiativer på tværs af landene, såfremt de støttes af mindst en million borgere. Sker det, skal et borgerønske tages op af EU. Den nuværende kommission, der skiftes ud til sommer, var og er tilsyneladende stadig imod den tankegang, at mindretalsrettigheder også bør være et emne for diskussioner i Bruxelles og Strasbourg.

EU-Kommissionen vil ikke mødes for at drøfte fremgangsmåden med folkene bag borgerinitiativet Minority Safepack. Hvis man vil have et møde, må man først aflevere alle underskrifter og så kører processen, som den er beskrevet i Lissabon-traktaten. Nu har EU unægtelig mange andre udfordringer at tage sig af end at beskæftige sig med mindretalsspørgsmål. Alligevel er det en temmelig arrogant fremgangsmåde. Man glemmer, at 40 millioner ud af EUs samlede befolkning på en lille halv milliard mennesker er fra et af de omtrent 90 mindretal rundt om i medlemslandene. Når man tænker på, hvilke andre lobbyister, der ellers er tid til at tale med, så kan man ikke andet end at blive lidt forstemt.

Lige som ministre i de enkelte medlemslande skal EU-systemet huske at minde sig selv om, at det også er folkets tjenere. Men bag det hele stikker givetvis en stor frygt for at blande sig i det her emne. Der er langt fra den tilgang, eksempelvis Danmark og Tyskland har til deres mindretal og så over til helt andre holdninger spredt ud over det europæiske landskab. I nogle af de nyere østeuropæiske medlemslande er der fortsat endog meget langt til at sikre deres mindretals rettigheder til at leve deres egen kultur ligeværdigt med flertalsbefolkningen. Men også i gamle EU-lande som Frankrig og Grækenland er der et helt anderledes syn på, hvor meget man kan være med til. Og når de enkelte lande er så splittede i spørgsmålet, er det svært at se, hvordan det på kort sigt skulle ændre sig. Men med Minority Safepack har Europas mindretal nu en enkelt trumf i hånden. Det forekommer særdeles fornuftigt ikke at spille det kort for tidligt. Lad os afvente sammensætningen af den nye kommission til sommer.

kommentar
deling del

Skriv et svar