Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: EU må holde sig 
til kerneopgaverne

Professor fra Flensborg mener, at EU som et fredens projekt i nutiden­ er aflyst.
Niels Ole Krogh

Sociologen, professor Hauke Brunkhorst, Europa-Universität Flensburg, har en række interessante pointer i sin hudfletning af EU her kort før EU-valget den 26. maj.

Under hver anden valgberettigede i Slesvig-Holsten stemte ved det seneste EU-valg. Det så ikke meget bedre ud i Danmark, hvilket er et klart signal om, at unionen ikke formår at manifestere sig i vælgernes bevidsthed som en nødvendighed.

Professoren er mere end foruroliget over, hvordan EU udvikler sig som et redskab for kapitalisme i fri udfoldelse og dermed ikke giver et nødvendigt indskrænket råderum for en markedsøkonomi holdt i stramme tøjler. Udfordringen er ikke ny, og det er magtkampen mellem sværvægtere som Frankrig og Tyskland og de økonomisk svækkede syd- og østeuropæiske medlemsstater heller ikke. Det er unionens akilleshæl. Mange borgere tror simpelthen ikke på projektet med at rumme så ulige partnere både i befolkningsmæssig og økonomisk størrelse under den samme paraply. Ikke mindst tyskerne løber med for stor en del af kagen gennem møntunionen, der rummer fordele, men som også stækker nationalstaternes mulighed for at justere på egen økonomi.

Professoren mener, at EU som et fredens projekt i nutiden er aflyst. Det er at skræve for vidt. Bærende elementer i EU såsom det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed er fortsat garant for, at vi ikke risikerer en 3. verdenskrig på europæisk jord. Sporene fra 1. og 2. Verdenskrig skræmmer. De ses tydeligt i landskabet, men udviskes desværre i folks bevidsthed, hvilket igen lader det højrepopulistiske spøgelse husere mange steder på kontinentet. Her peger Brunkhorst på, at de EU-venlige midterpartier er alt for tilbageholdende med at gå mod de værste tendenser på den ekstreme højrefløj. De bliver kun vagt modsagt og får dermed lov til at udbasunere deres nationalistiske og fremmedfjendske budskaber. Af frygt for, at disse partier løber med alt for mange stemmer, dels overtager de moderate partier budskaberne, dels nedtoner de kritikken. Samtidig er der et modsætningsforhold mellem de velbeslåede politisk korrekte middelklassepolitikere og deres vælgere og unionens mange fattige og arbejdsløse. Er man selv på bunden af samfundet, virker EUs ulighed og rod i eksempelvis flygtningepolitikken stærkt provokerende.

EU er fortsat et fredsbevarende projekt – også set i lyset af en de stormagtspolitiske forandringer globalt. Der er ikke noget alternativ, men unionen bør besinde sig på sine kerneopgaver og afstå fra at gøre nye indhug i medlemsstaternes eget råderum.

kommentar
deling del

Skriv et svar