Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Et skridt frem og to tilbage

Alle kaster sig over den bayerske juniorpartner i Berlin-regeringen, CSU. Med god grund. Der har været talrige analyser af, hvad der dog kunne få partiet til så klodset at træde op imod regeringschefen, Angela Merkel fra søsterpartiet CDU.

Når nu støvet har lagt sig over de mange harske kommentarer om, at balladen i grunden kun handler om bayersk indenrigspolitik og det forestående delstatsvalg i oktober, så kan det også konkluderes, at der åbenbart skulle en sådan tysk regeringskrise til for at få EUs sværvægtere til at sætte sig sammen og tage nødvendige omend små skridt i flygtningepolitikken.

Den har været præget af de tre abers attitude – hører intet, ser intet, ytrer intet. I parentes bemærket er krisen i skrivende stund ikke helt bilagt, da SPD har et berettiget behov for at få et fingeraftryk på aftalen, der bryder med hidtidige tydelige socialdemokratiske forbehold – her ikke mindst forligets passus om at indføre transitcentre på tysk grund for flygtninge, der skal returnere til det land, de først søgte asyl i.

Forløbet har som så ofte i politik været decideret grimt. Vælgerne har ikke krav på et smukt skuespil. Vælgerne har krav på resultater, der afspejler flertallets vilje. Konflikten afspejler ikke kun et desperat CSU, men især hvor meget Europa er i konflikt med sig selv på en lang række fronter. Her bliver flygtninge- og emigrantpolitikken et sindbillede på langt alvorligere ting såsom økonomisk ulighed, højredrejning som følge af økonomisk krise, stadigt friske erindringer om, hvordan store unioner kan mase små folk.

CSU og CDU har forliget sig på en måde, så begge partier har fået noget. Men det betyder uendeligt lidt i det store europæiske billede. Merkel har kunnet henvise til, at hun har opnået aftaler på europæisk plan. Problemet er bare, at der både på multilateralt og bilateralt plan ikke er indgået bindende aftaler endnu. Ikke mindst Italien er en knude, for den højresnoede regering stiller krav, som det er spørgsmålet om det øvrige EU er parat til at honorere.

På bundlinjen står, at det fortsat er de flygtende fra syd, der er taberne. Der er ingen udsigt til, at flygtningekrisen bare tilnærmelsesvist er på vej til at blive løst.

kommentar
deling del

Skriv et svar