Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Et år med pendler-kaos

Mandag klokken 10 er der krisemøde i Husum.

Amtsrådet er indkaldt til et ekstraordinært møde på baggrund af de fortsatte problemer med at betjene de 4000 pendlere, der dagligt skal til Sild.

Det er nu præcist et år siden, at det regionale togselskab NOB – Nord Ostsee Bahn – kort før, at Deutsche Bahn skulle have overtaget togdriften mellem Hamborg og Sild, måtte indstille togdriften på samtlige 90 togsæt, fordi der opstod problemer med nogle vogn-sammenkoblinger. Ikke mindst morgenpendlingen brød fuldstændig sammen og i tusindvis af håndværkere, hotel-ansatte og mange andre service-medarbejdere mødte enten ikke eller stærkt forsinket på arbejde på Sild. Var det sket i den turistmæssige højsæson i sommerhalvåret, ville sidste års november-kaos have kostet et utroligt stort tab for Silds absolutte hovederhverv.

For ikke stedkendte: At indsætte busser, når toget kører, virker ikke til Sild. For der er kun en jernbanedæmning, men ingen vejbaner. Deutsche Bahn, der således hovedkuld blev kastet ud i at overtage strækningen, forsøgte efter bedste evne at skaffe overskydende tog-kapacitet fra hele det øvrige Tyskland for at kunne betjene den såkaldte »Marschbahn« – banestrækningen gennem marsklandet. Men heller ikke Deutsche Bahn har kunnet løse opgaven med at genetablere normal drift. Formanden for de 4000 pendlere, Achim Bonnichsen, står op hver morgen klokken fem, for at at tjekke den aktuelle status på togdriften, for herefter at lægge de nyeste opdateringer ud på Facebook-gruppen „NOB Pendler Husum-Westerland“. Han selv er fliselægger med eget firma på Sild, men bor som så mange andre på fastlandet. Huspriserne på Sild er abnormt høje på grund af øens tiltrækningskraft på købestærke tyske millionærer. Et fuldstændig skæv-vredent boligmarked, som presser alle andre ud. Derfor går det også fuldstændig galt, når den eneste trafikforbindelse til fastlandet, enten helt må aflyse afgange, eller kører stærkt uregelmæssigt. Pendlerformanden kan fortælle om ikke så få håndværkere og andre ansatte, der i det seneste år har skiftet pendler-stress med overfyldte tog ud med et nyt arbejde på fastlandet. For et er at møde for sent om morgenen, noget andet er ikke at kunne nå rettidig tilbage for at hente børnene inden lukketid i daginstitutionerne.

Deutsche Bahn skulle senest her i begyndelsen af november have styr på driften, men det er ikke sket. DB er i lighed med DSB et stort selskab, hvor smidighed og fleksibilitet ikke er fremherskende. DBs køreplan tager ikke lokale hensyn. Pendlerne føler ikke, at de bliver taget alvorligt, når DB aflyser et tog, fordi det blæser lidt nede ved Hamborg.

Blandt mange udfordringer er der blandt andet den, at jernbanen godtnok er tosporet på selve dæmningen til Sild. Men på strækningen fra der, hvor Hindenburg-dæmningen slutter, er der kun ét spor til Nibøl. 
Pendler-formand Bonnichsen får mandag foretræde for amtsrådet og her vil han fremlægge en ide, der måske kan afhjælpe problemerne en smule. Pendlerne kræver, at der parkeres reserve-tog inklusive en loko-fører i både Vesterland og Nibøl. Sker der noget andetsteds på strækningen mellem Hamborg og Sild, ville pendlerne i lokalområdet så i det mindste kunne komme frem og tilbage.
Slesvig-Holstens trafikminister Bern Buchholz (FDP) deltager også i krisemødet i Husum mandag formiddag.

Delstatsregeringen udliciterer togdriften til en udbyder, og kan derfor kontraktligt presse DB eller før dem NOB.

Men hvad nytter det, hvis togselskaberne ikke leverer varen. For man kan ikke bare ringe til en anden leverandør, der kan overtage togdriften i morgen.

Det har pendlere til Sild på egen krop erfaret i et helt år nu.

kommentar
deling del

Skriv et svar