Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Engagements-kontrakter?

Hvis man vil lave om på det, bliver frivilligt arbejde en del af ansættelsen.
Hvis man vil lave om på det, bliver frivilligt arbejde en del af ansættelsen.

I gamle dage var alting bedre. 
Det er muligvis rigtigt. Spørgsmålet er, om det er realistisk at vende tilbage til fordums tider. Debatten torsdag aften i Dansk Skoleforenings styrelse om bopælspligt for skole­inspektører og andet ledende personale, kan næppe isoleres til kun at omhandle lederpersonale i mindretallets største organisation. Dengang i 50erne og 60erne havde vi en helt anden situation.

For det første levede den daværende mindretals-generation så at sige fortsat i krigens skygge. For alle dem, der har oplevet den tyske besættelse af Danmark og den chikane, der fandt sted overfor mindretallet ikke mindst i perioden 1933-1945, var det interne sammenhold ikke til diskussion. Det var alles DNA. Og kom man til Sydslesvig fra Danmark som lærer eller skoleleder, så var det pædagogiske kun en del af bagagen.

Mange kom også herned for at hjælpe. Hjælpe for i bred forstand at fæstne det mindretal, der bestod af kun 3000 personer i slutningen af Anden Verdenskrig. Opblomstringen efter krigen, hvor antipatierne mellem dansk og tysk var store, skabte behov for lærere nordfra. Dengang vidste enhver i Danmark, hvad Sydslesvig-spørgsmålet var for noget. Og derfor vidste de, der traf valget om at flytte til Sydslesvig også, at de gik ind til mere end et lærerjob.

I dag er tiderne helt anderledes. Af to årsager: For det første lever vi (heldigvis) ikke længere i opposition til flertalssamfundet. Jovist, der er fortsat behov for vågne ­SSWere, når der rundt omkring glemmes et tilskud til skolebuskørsel etc. Men grundlæggende er 50ernes og 60ernes kampånd og sammenhold ikke nødvendigt længere. Den anden årsag til det manglende frivillige mindretalsarbejde i dag handler desuden om en generel samfundsudvikling. Rigtig mange bor, lever og arbejder ikke længere inden for en lille ra­dius på – skal vi sige – fem kilometer. Den udvikling rammes det frivillige engagement i mindretallet også i høj grad af. Om en decideret bopælspligt vil hjælpe? Tvivlsomt. Der er ingen saglig grund til at skrive det ind i en lærerkontrakt. Man kan fint arbejde i Rendsborg og bo i Kiel. Eller bo i Tønder og arbejde i Husum. Hvis man ønsker at lave om på det, så bliver det frivillige mindretalsarbejde en del af ansættelsesforholdet. Vil det være klogt?

kommentar
deling del

Skriv et svar