Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En vild vision

Det vil sige fem gange så dyr som Storebæltsbroen og tre gange så lang. Abnorme tal.
Det vil sige fem gange så dyr som Storebæltsbroen og tre gange så lang. Abnorme tal.

Mens vi fortsat venter på, om Femernbælt-forbindelsen bygges eller ej, er fokus på diskussionen i Danmark allerede rettet mod et nyt gigantisk projekt: Kattegat-broen. Ideen om en fast forbindelse syd om Aarhus, henover Samsø og frem til Nordvestsjælland lever igen. Tirsdag meddelte den såkaldte Kattegat-komite, at de har en privat investor, der vil finansiere broen, men kun hvis den bliver både til biler og tog. Staten skulle så tage sig af vejanlæggene på begge sider.

En kombineret løsning vil løbe op i 158 milliarder kroner. Det vil sige fem gange så dyr som Storebæltsbroen og tre gange så lang. Abnorme tal, og visionen bag er også på samme tid både smuk og vild. En fast togforbindelse henover Kattegat ville gøre det muligt at komme frem og tilbage mellem Danmarks absolut to største byer på en time. Måske endda 40 minutter med fremtidige højhastighedstog, der forventes at køre med 250 i stedet for de nuværende 180 kilometer i timen. Man ville altså kunne bo i Aarhus og arbejde i København. Og omvendt.

Transportminister
Ole Birk Olesen (LA), meddelte tirsdag, at han ikke synes, Kattegatkomiteens tilbud var interessant. Fordi det kun var selve broen og ikke de dyre landanlæg, man ville privatfinansiere via danske pensionmidler formentlig. Det er rigtigt, at landanlæggene i sig selv løber op i 24 milliarder kroner. Ministeren vil derfor fortsat kun arbejde for en bil-bro, da denne ifølge ham kan refinansieres via brugerbetaling ligesom på Storebælt.

Men er det den bedste
beslutning for samfundet? Lige her og nu tænker de fleste nok, at en bil-bro forekommer som den miljømæssigt dårligste løsning. Omvendt må man erkende, at der går mindst 12-15 år, før sådan en forbindelse er bygget. Til den tid kører vi sowieso alle i elbiler. Men: De, der argumenterer for toget, har også en anden vigtig pointe. I bil vil turen tage to timer og 15 minutter. I toget som nævnt knap en time. Og transporttiden i en bil er spildtid.

Helt overordnet
er der også andre samfundskonsekvenser at tage højde for. Hvis Aarhus og København rykker tættere på hinanden, vil det så ikke bare forstærke urbaniseringen og lægge resten af landet endnu mere øde? Og hvad med Samsø: tanken om en motorvej henover den charmerende ø lyder umiddelbart som en skidt ting for turismeudviklingen. På den anden side giver det andre muligheder. Bo på en ø og arbejde i storbyen. En vild vision.

kommentar
deling del

Skriv et svar