Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En rigtig skidt 
sag for Sydslesvig

Man undlader helt at gå ind i den alvorligste del af anklagen.
Jørgen Møllekær

At en af de tilskudsberettigede foreninger i Sydslesvig får frataget hele det driftstilskud, som man har fået i de foregående år, er mildest talt opsigtsvækkende.

Ikke mindst måden denne opsigtsvækkende nyhed er kommet frem på, må også siges at være speciel. For det var først, da nærværende avis for et par dage siden hos Sydslesvigudvalget bad om aktindsigt i korrespondancen mellem udvalget og Fælleslandboforeningen om tilskudsbevillingen for 2019, at der fredag dukkede en pressemeddelelse op fra Sydslesvigudvalget.

Af den fremgår særdeles alvorlige beskyldninger mod Fælleslandboforeningen i Sydslesvig.

Det danske tilskud på sædvanligvis cirka 150.000 euro årligt er blevet brugt til at aflønne personale, der samtidig har faktureret landboforeningens medlemmer for konsulent-ydelser i selvsamme ansattes private firmaer. Sydslesvigudvalget skriver ordret om denne praksis: »Ydelser, de kun kunne levere i kraft af deres ansættelse i foreningen«. Og det tilføjes, at der ikke har været kontrol med omfanget af dette arbejde, da landbrugskonsulenterne ikke skal registrere deres arbejdstid.

Landboforeningens bestyrelse ville fredag ikke interviewes af Flensborg Avis. Man nøjedes med at udsende en skriftlig kommentar, hvoraf det fremgår, at man åbenbart er uenig med Sydslesvigudvalget. Bestyrelsen skriver ordret, at man har »godkendt«, at konsulenterne har arbejdet ved siden af, og at dette arbejde, man særskilt har faktureret landmænd for, er foregået uden for almindelig arbejdstid. Men man undlader helt at gå ind i den alvorligste del af anklagen om, at foreningens konsulenter har tjent væsentligt over, hvad der er normalt for den slags arbejde i Sydslesvig.

Sydslesvigudvalgets drastiske beslutning om at fratage Fælleslandboforeningen støtte har baggrund i en ekstern revision, som selvsamme udvalg har bedt om tilbage i november. Det er på den baggrund, at udvalget fredag på skrift udtaler, at Fælleslandboforeningen har overtrådt reglerne i Sydslesvigloven og ikke overholdt god forvaltningspraksis.

Ligegyldigt hvad der er op og ned i denne sag, så er sagen alvorlig. Og ikke kun for Fælleslandboforeningen og dens egne revisorer. Et dansk tilskud, der gives på baggrund af en dansk lov, underligger de regler og den forvaltningsmæssige skik, der nu engang gælder i Danmark. Hvis man hverken har ansættelseskontrakter eller slår ledige stillinger op, så udsætter man sig selv for berettiget kritik. Man kan heller ikke henvise til, at praksis eller lovgivning kan være en anden syd for grænsen, hvis man ønsker dansk støtte.

kommentar
deling del

Skriv et svar