Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En historisk havnebeslutning­

Det er sjældent, man i Flensborg enes om at gennemføre store og vidtrækkende forandringer. Tillykke til det modige flertal.
Jørgen Møllekær

Det er åbenbart den måde, tingene skal foregå på i lokalpolitikken i Flensborg. Enten tales tingene i langdrag. Eller også skal det gå endog meget hurtigt. SSW har ret i, at det er unfair, når så langtrækkende en beslutning som at ændre et erhvervshavne-område til et beboelses- og kulturoplevelses-område for mindst 70 millioner euro (cirka en halv mia. kr.) føres ud i livet på så kort tid. For ja, der er bestemt ubekendte faktorer, også i forhold til de endelige omkostninger, der ikke er belyste. Men det er så desværre også den eneste anke, SSW har ret i i denne sag. For det forekommer besynderligt, hvorfor netop SSW ikke er gået med flertallet i denne sag. SSW burde om nogen af partierne i Flensborg byråd være opmærksom på udviklingen i mange erhvervshavne i Danmark. Og SSW burde om nogen også have det grænseskridende samarbejde mere i tankerne, end tilfældet har været.

Som vi skrev den anden dag i avisen, vil mængden af de varer, der læsses og losses i Flensborg kun fylde nogle få procenter i den langt større erhvervshavn i Aabenraa. Tilmed kunne man ved åbent at satse på et fornuftigt partnerskab med Aabenraa have fået en kæmpe miljøgevinst ved ikke længere at køre med støvende gods og støjende lastbiler i det indre og tætbefolkede Flensborg.

Nu bliver kompromiset så, at man vil prøve at flytte erhvervshavnen over på østsiden ved Stadtwerke, hvor pladsen er mere trang. Erhvervshavnens interessenter og IHK har ikke lagt skjul på, at det er op ad bakke med det kompromis og en trussel for dem, der i dag får deres udkomme fra erhvervshavnen.

Men politik handler nu engang også om, hvad man politisk gerne vil. Også når det bliver rigtig svært som her, hvor hensynet til byens udvikling går ud over Flensborgs mangeårige og stolte historie som erhvervshavn. At det har udløst mange følelser, kan man ikke fortænke nogen i. Men man kan heller ikke fortænke flertallet på 24 mod 14 stemmer i, at partierne CDU, SPD, De Grønne og FDP har stemt for en helt ny fremtidsvision.

Det er sjældent, man i Flensborg enes om at gennemføre store og vidtrækkende forandringer. Nu har vi måske et mini-supersygehus på vej til afløsning af de to nuværende hospitaler på meget upraktiske adresser midt i centrum. Og vi kan endelig se frem til, at den østlige havneside bliver et attraktivt oplevelses- og byrum i stedet for at holde fast i den i sammenligningen alt for lille omsætning på den nuværende erhvervshavn. Tillykke til det modige flertal.

(Foto: Martin Ziemer)

kommentar
deling del

Skriv et svar