Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En absolut diskutabel sag

At ville forhindre det nye centralsygehus på denne baggrund er nok at gå for langt.
Jørgen Møllekær

SSWs byrådsmedlem i Flensborg, Daniel Dürkop, gør fuldstændig ret i at fare i flint over, at sygehus-fusionen i fjordbyen fører med sig, at den hidtidige abortklinik på Diako lukker og slukker, når to sygehuse bliver til ét fra 2026 i et nybygget sygehusfællesskab med St. Franziskus.

Det er godt nok svært at forstå på vore nordlige breddegrader, at noget, der absolut må betegnes som en offentlig sundhedsydelse, falder bort, alene fordi den ene sygehus-driftsherre har en katolsk baggrund. Det har nu engang længe været sådan, at det også i Tyskland er helt legitimt frivilligt at afbryde en uønsket abort. Om det altid er den rigtige beslutning i øvrigt, er en helt anden sag. Men fakta er, at det er en stadfæstet ret.

Samtidig må man også her igen erkende, at Tyskland er mere komplekst. Der findes de facto ikke ét eneste katolsk drevet sygehus i forbundsrepublikken, der tilbyder frivillige aborter. Vi kan godt hver især være endda meget uenige om det menneskesyn på kvinders ret til egen krop, der ligger i det syn. Vi kan bare ikke forbyde den meget store forskellighed, der nu engang inden for lovgivningens rammer findes på sundhedsområdet her syd for grænsen. Daniel Dürkops protest er helt på sin plads. Men er den slags afgørelser et byrådsanliggende? Sundhedsområdet er dels delstatens og forbundsregeringens ansvar. Et så afgjort væsentligt etisk dilemma som abort og regler for, hvordan private driftsherrer af sygehuse må agere inden for dette felt vil til enhver tid kræve en overordnet beslutning for hele Tyskland.

At Diako har bøjet sig over for dette krav, kan man mene er udtryk for en vag holdning. Ellers også er det samlet set klogt af Diako at gå med til at lukke sin abortklinik. For det nye centralsygehus er godt nok den bedste nyhed for Flensborg i nyere tid. Dels med de perspektiver det forhåbentlig kan give på andre sundhedsfaglige områder på det nye sygehus. Og subsidiært den mulighed, der så opstår for byudvikling på de gamle adressers mange kvadratmeter tæt på centrum. Man skal altid afveje, hvornår man vil stå op for et vigtigt princip. Ingen er nu i tvivl om, hvor SSWs Daniel Dürkop står, og det er godt. Men at ville forhindre det nye centralsygehus på denne baggrund er nok at gå for langt. Også selv om der er for få abortmuligheder her lokalt, kan kvinder og par, der ønsker en frivillig abort, fortsat få foretaget aborten hos privatpraktiserende læger. Men ja, der bliver forhåbentlig ikke andre kameler, der skal sluges på vej mod Flensborgs nye supersygehus.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar