Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Ekstremismen i Bundeswehr

Tilliden til det tyske forsvars rolle for opfattelsen af Tyskland­ står på spil
Jørgen Møllekær

Et er, at det tyske samfund har haft det overordentligt svært ved at håndtere det politiske fænomen AfD, som nu (måske) allerede er på retur igen.

Noget helt andet og langt mere væsentligt er de højre-ekstremistiske tendenser indenfor det etablerede tyske samfunds grundpiller.

En sådan er det tyske forsvar – Bundeswehr. Dannet oven på en til evig tid katastrofal og frygtindgydende periode i verdenshistorien – nazi-regimet fra 1933. Da det omsider var faldet i grus i 1945, var resten af verden og de europæiske naboer især stålsatte omkring, at Tyskland aldrig igen måtte blive til en militær trussel. Alligevel gik der ikke mange år, før virkeligheden kaldte på noget andet. Øst-vest-konflikten med et Tyskland midt i centrum krævede en tysk remilitarisering for sammen med NATO-partnerne at kunne sikre den militære balance, vi kalder Den Kolde Krig.

Ikke mindst tyske hær-, luft- og marinestyrker har afgørende også været med til at sikre freden i Europa helt frem til i dag. Men det har altid været et defensivt tysk militær koncentreret om at forsvare. Først i de allerseneste år har også tyske tropper deltaget aktivt i indsatser i lande som Afghanistan, længe efter Danmark for eksempel siden starten af 00erne har været aktive og udfarende i de internationale militære konfliktområder.

Med den tyske historie in mente har personalet i Bundeswehr altid måttet gøre en dyd ud af, at man tjente sit land på en særlig værdig og tilbageholdende måde. Derfor har afsløringen af, at en tysk Bundeswehr-soldat gennem måneder har ført et skjult dobbeltliv som falsk flygtning, sat sindene i kog.

Manden – der af medier betegnes som Franco A., og som er etnisk tysk – lod sig registrere som syrisk flygtning tilbage i begyndelsen af 2016. I den forbindelse modtog han således sociale ydelser. Skidt være med det. For langt værre er, at denne Franco A. nu viser sig at være med i et tysk netværk af højreekstremister inden for Bundeswehr.
I forbindelse med hans anholdelse er der blevet fundet sprængstoffer. Man formoder, at dette højreekstreme netværk af tyske soldater må have haft til formål at begå attentater. Dækhistorien som syrisk flygtning skulle så angiveligt bruges til at sværte flygtninge og indvandrere til som sådan. En så udspekuleret plan, som – hvis den var lykkedes – utvivlsomt kunne have givet AfD ny vind i sejlene.

Franco A. viser sig ikke at være et enestående tilfælde. Den interne efterretningstjeneste i forbundsværnet MAD (Militärischer Abschirmdienst) har angiveligt gang i mindst 275 tilfælde af højreekstremisme inden for egne rækker. Det er er de håndgribelige synlige fakta. I sagen om Franco A. er der allerede på nuværende tidspunkt dukket oplysninger frem, der får en til at stille spørgsmål ikke bare ved moralen, men det overordnede mindset inden for i hvert fald dele af Bundeswehr. Franco A. afleverede i 2013 et speciale i forbindelse med sit ophold på et fransk militærakademi,  der indeholdt højreekstremistiske og grundlovsstridige synspunkter. Den franske militære vejleder på opgaven meddelte dette til Franco A.s foresatte, men de så ingen grund til at gribe ind. Manden burde jo allerede dengang have været fyret eller som minimum degraderet.

Det er lige her, denne sag begynder at handle om meget mere end blot en enkelt soldats formørkede sind. Forsvarsminister Ursula von der Leyen (CDU) har modigt krævet at få det hele frem i lyset, også selv om det ikke bliver kønt for det tyske forsvars møjsommeligt opbyggede omdømme. Men der er ingen vej uden om. Tilliden til det tyske forsvars store rolle for opfattelsen af Tyskland er på spil.

kommentar
deling del

Skriv et svar