Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Effektive 
Danmark

Reformerne har oftest været gennemført af brede flertal, så det her handler ikke om de grumme borgerlige partier.
Jørgen Møllekær

2.750.000 danskere har nu et job. Det tal har aldrig været højere.

Sådan stod der at læse på forsiden af Berlingske mandag. Samtidig har der heller aldrig været færre på førtidspension, på kontanthjælp, på dagpenge eller på efterløn.

I 1990 havde én million danskere deres hovedindtægt fra det offentlige. Dengang talte man om »totredjedels-samfundet«. At to i arbejde skulle forsørge den tredje, der stod udenfor arbejdsmarkedet. I dag er det tal nede på 705.000, og i samme periode er den danske befolkning vokset fra 5,1 til 5,8 mio. indbyggere. I dag er der derfor målt i arbejdsstyrke nu tale om et »firefemtedels-samfund«. Kun 19 procent af dem, der er i den arbejdsdygtige alder, står udenfor.

Lige så samfundsøkonomisk usund Danmark var for 25 år siden, lige så imponerende må man sige, at situationen er i dag. En del af forklaringen er naturligvis den aktuelle højkonjunktur, men langtfra kun den. Efter reform på reform er skiftende regeringer igennem de seneste par årtier rent faktisk lykkedes med at få flere ud på arbejdsmarkedet. I dag er det de færreste, der går på efterløn som 60-årige, sådan som det i mange faggrupper var normen for 10-15 år siden.

Ifølge Berlingskes gennemgang er det sket på en måde, hvor man ikke har tvunget reelt nedslidte til at blive 1-2 år mere på arbejdsmarkedet. Reformerne har oftest været gennemført af brede flertal, så det her handler ikke om de grumme borgerlige partier, der vil suge de sidste kræfter ud af den stakkels arbejdende befolkning. Socialdemokratiet og andre ansvarlige partier har båret store dele af forandringerne med igennem.

Et bredt ansvarligt flertal har dermed i rette tid fået omsat, at i et velfærdssamfund følges velfærdsstatens rettigheder hånd i hånd med enhver borgers pligt til at bidrage til samfundskagen. Bortset fra at Danmark heller ikke har haft råd til andet, er det også et særdeles sundt grundlæggende princip, at man skal yde, før man kan nyde.

Nu er der så folketingsvalgkamp lige rundt om hjørnet. Her og nu kommer der ikke til at ske mere på reform-fronten. Når den fase er overstået, kunne det være spændende at se, om man kan komme videre. Der ligger fortsat en betydelig opgave i at få flere indvandrere, og her især kvinderne, i arbejde. Det ville sandelig også være godt for de enkeltes integration, og det kunne afvæbne den evindelige tilbagevendende følelsesladede diskussion om, at folk, der kommer udefra, blot kommer for de sociale goders skyld. Men tillykke herfra med at være nået så langt, effektive Danmark.

kommentar
deling del

Skriv et svar