Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Duborg-Skolens udfordringer

Hvis det er de stærkeste, der forlader Duborg, hvad betyder det så for 
læringsmiljøet?
Hvis det er de stærkeste, der forlader Duborg, hvad betyder det så for 
læringsmiljøet?

I anledning af det nye skoleår, der her i Sydslesvig begyndte i denne uge, har avisen mandag og tirsdag beskæftiget sig med den set herfra store vandring af elever fra Sydslesvig til gymnasier i det sønderjyske. Mens 240 unge begyndte på 11. årgang på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen, begyndte ikke færre end 50 unge ugen før i Tønder og Aabenraa i den tilsvarende 1.g nord for grænsen. I alt går for tiden 140 elever i gymnasiet nord for grænsen.

Det kan der både siges positivt og negativt om. Og lad os bare tage udfordringerne først. Dansk Skoleforening i Sydslesvig er set med norddanske øjne bagefter i forhold til digitaliseringen. Det ved man godt selv. Det var noget af det første, foreningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, påpegede kort efter sin tiltræden. De unge i dag er meget bevidste om, at de ikke bare skal gå i gymnasiet. De skal også være veluddannede, når de får huen på og være på omgangshøjde med dem, de skal ud og konkurrere om studiepladser med. For de unge, der allerede tidligt ved, at deres fremtid ligger i Danmark, kan man derfor sige, at det er et naturligt valg at skifte til Aabenraa eller Tønder.

På vestkysten
er der derudover, som i alle dage, afstanden til Flensborg, som er en hæmsko. Det er helt forståeligt, at ikke alle familier synes, det er fantastisk at skulle sende en 15-16-årig på enten en lang daglig bustur. Eller permanent flytning fra hjemmet allerede i så ung en alder. Her er Tønder et godt alternativ.

Alligevel sidder man tilbage med en fornemmelse af, at Skoleforeningen godt kunne have større ambitioner om at fastholde vore unge. Hvis det er de stærkeste, der forlader Duborg, hvad betyder det så for lærings-miljøet for de øvrige?

De forklaringer, avisen har kunnet få, har alle været relevante og til at forstå. Men skal det til evig tid være sådan, at 150 af vore unge allerede forlader Sydslesvig så tidligt? Derfor skal det hilses velkommen, når et styrelsesmedlem nu vil have emnet op på det næste møde i den forældre-ledede skoleforening. Det er en vigtig debat at finde ud af, om der er noget, der kan gøres bedre her. Avisen vil følge den fortsatte debat og modtager gerne andre input om, hvordan man kunne finde gode løsninger på en kompleks udfordring. Det kan ikke være tilfredsstillende, at så mange fravælger mindretallets skoler, før de er færdige.

kommentar
deling del

Skriv et svar