Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Drømmen om 
fri cannabis brast

Forbundsregeringen i Berlin­ siger­ klart nej til en lovliggørelse­ af cannabis.
Forbundsregeringen i Berlin­ siger­ klart nej til en lovliggørelse­ af cannabis.

Skulle nogen have drømt om fri hash (cannabis) i Tyskland, så bør de snart vågne op – med eller uden tømmermænd. Forbundsregeringen siger klart nej til en lovliggørelse af cannabis.

Sundhedsfaren ved misbrug af cannabis især blandt børn og unge er atter blevet medicinsk påvist i en ny undersøgelse, hedder det i forbundsregeringens svar på en forespørgsel fra FDPs gruppe i Forbundsdagen. Et fortsat forbud mod cannabis på det »fri marked« skal tjene borgernes helbred, understreger regeringen i Berlin.

Regeringen oplyser i den forbindelse, at der har været søgt om kontrolleret uddeling af cannabis ved to modelprojekter med cannabis som fødevare (Genussmittel). Den ene gælder bydelen Friedrichshain-Kreuzberg i Berlin, den anden byen Münster. Begge ansøgninger om dispensation blev afvist.

Modelprojekterne bidrager hverken til den medicinske forsyning af befolkningen, ejheller kan de forhindre misbrug af narkotika eller afhængigheden af rusmidler, fremhæver forbundsregeringen.

Der oplyses, at cirka 1,2 millioner borgere mellem 18 og 64 år i Tyskland mindst ti gange om året bruger cannabis, mens 630.000 borgere bruger stoffet mindst 60 gange om året. Hos de 12-17 årige har knapt 6 procent prøvet cannabis.

Helt afvisende er Berlin imidlertid ikke. Forbundsdagen vedtog i januar 2017 immervæk et lovforslag fra Forbundsregeringen, som åbner for den regulære og lovlige uddeling af cannabis som medicin. Derefter kan alvorligt syge mennesker på sygekassernes regning forsynes med cannabis af høj kvalitet, som bl.a. skal være smertestillende.

Den tyske forbundsregering afviste lovliggørelse af cannabis med henvisning til en ny undersøgelser, der viser at misbrug af stoffet er sundhedsskadeligt for især børn og unge. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Den tyske forbundsregering afviste lovliggørelse af cannabis med henvisning til en ny undersøgelser, der viser at misbrug af stoffet er sundhedsskadeligt for især børn og unge. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Narkopolitikken har ellers altid været et følelsesladet emne. Der bør dog findes nye veje i strafferetten og i narkopolitikken, fordi den nuværende narkopolitik har slået fejl. Handel og forbrug af narko er ikke blevet mindre, mens antallet af narkoofre, sygdomme og social tilsidesættelse af unge mennesker er steget. De eneste, som har fået gavn af den hårde linje i narkopolitikken, er kriminelle narkoforhandlere.

Når det er sagt, så er der også mange løse ender i argumentationen fra mere »liberale« kræfter i narkopolitikken. I midten af 1990erne brændte daværende sundhedsminister Heide Moser (SPD) fingrene i Kiel med et forslag om salg af hash på apoteker og en ændring af lægemiddelloven. Senere måtte kystkoalitionen lige så stille begrave De Grønnes besynderlige krav om en mobil narko-TÜV eller »kvalitetskontrol« for stoffer foran diskoteker.

En frigivelse af hash vil gå dårligt i spænd med oplysningskampagner om faren ved rusmidler. Det er måske her, hovedargumentet mod en liberalisering eller frigivelse af hash ligger: Unge mennesker og vort samfund har næppe brug for endnu et lovligt rusmiddel, som blot vil være endnu en flugtvej ud af realiteten.

Selv om realiteten kan være frustrerende. Skribentens tip for at drømme sig væk på lovlig vis er især musik og anden form for kultur. Der kan anbefales Iron Butterfly (Ball) og Jefferson Airplane (Takes Off og Surrealistic Pillow), The Doors eller Spooky Tooth.

kommentar
deling del

Skriv et svar