Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Digitale grovheder

Det er åbenbart nødvendigt at forklare med store bogstaver i nutidens samfund.
Det er åbenbart nødvendigt at forklare med store bogstaver i nutidens samfund.

Sagen er så grum, så man allerhelst ville forbigå den i tavshed.

Men perspektivet er vigtigt: Derfor bør det hilses velkommen, når over 1000 unge danskere, heriblandt en femtedel piger, er blevet sigtet i den samme sag. De har delt en video med andre, hvor indholdet viser en dengang 15-årig pige, der har sex med fire mænd.

Der er meget, man kan være oprørt over i denne sag. Væsentligst er det forhold, at det åbenbart er almindelig ungdomskultur at dele den slags videoindhold med hinanden. 
Delingen er foregået via den i Facebook integrerede meddelelses-funktion Messenger.

De danske myndigheder er blevet gjort opmærksomme på sagen via amerikansk politi, som igen var blevet adviseret af amerikansk-ejede Facebook. At optage og dele den slags krænkende videoer kan ikke siges at være en forbigående unode. For det er alt andet lige en unode.

Men – uden at det skal lyde som et forsvar for den slags handlinger – så skal man også lige have hele perspektivet med. En dansk forsker i de unges digitale ungdomskultur sammenlignede i Radioavisen mandag situationen med at komme til at sige noget dybt sårende, som vi efterfølgende fortryder. Det er så nemt for enhver via sin mobiltelefon i dag i løbet af kun et splitsekund endda at sende live-videoer ud på nettet, så det samme fænomen kommer til at gøre sig gældende.

Man siger noget eller deler noget impulsivt uden at nå at reflektere over konsekvenserne.

Og så holder den digitale adfærds-eksperts forklaring på dette dele-vanvid alligevel ikke helt. For det er sjældent, at almindelige mennesker står overfor for eksempel 10.000 mennesker, når man kommer til at sige noget nedsættende i andres påhør. Mens vi alle godt ved, at når vi offentliggør noget online, så sker det netop med det erklærede mål, at flest mulige skal se det og vil dele det med andre. 
I den konkrete sag taler vi om et video-overgreb, der på grund af aldersregler falder ind under børneporno.

At dele den slags straffes med alt fra bøde og op til to års fængsel. Det vil med andre ord sige, at over 1000 primært unge mennesker nu kan se frem til en plet på straffeattesten, som først slettes efter ti år. Det vil sige, at skulle man have lyst til at søge ind ved politiet, er det udelukket. Man vil heller ikke kunne arbejde som skolelærer eller pædagog eller som træner eller frivillig i en idrætsforenings ungdomsafdeling. Det, der gør denne sag så væsentlig for os alle sammen, er de 1004 sigtedes bopæl. For de bor spredt ud over Danmark. 11 ud af 12 politikredse er involveret i denne sag, kun på Bornholm er denne konkrete video ikke blevet delt.

Vi har altså at gøre med en kultur, der ikke kan isoleres til en snæver kreds for eksempel i forhold til der, hvor overgrebet på pigen fandt sted. Tværtimod understreger denne sag, der hos politiet går under navnet »Umbrella« med al uønsket tydelighed, at vi her har at gøre med at gennemgribende moralsk skred. Vi kan allesammen hurtigt fordømme de mange sigtedes handlinger. De får sig nu deres livs chok, når indkaldelsen til afhøring dumper ind af den elektroniske postkasse.

Værst bliver det for de unge mennesker, der ikke er myndige, for så får mor og far også besked. Men det er godt for os alle sammen med en sådan giga-sag om fænomenet med at dele klart krænkende indhold. Ud fra det indtil nu oplyste forekommer en bøde at være al rigelig straf til den formentlig store gruppe af de sigtede, der blot har delt dette indhold med deres venner. Men for alle os andre, og ikke mindst dem, der deler snart sagt hvad som helst, vil denne »Umbrella«-sag forhåbentlig medføre en gennemgribende holdningsændring. For det er åbenbart nødvendigt at forklare med store bogstaver i nutidens samfund.

kommentar
deling del

Skriv et svar