Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Deutsche Bahn kører skidt

Der er ikke behov for nedskæringer, men tværtimod investeringer i bedre materiel og bedre skinnenet.
Der er ikke behov for nedskæringer, men tværtimod investeringer i bedre materiel og bedre skinnenet.

Hvis nogen synes, at DSB i Danmark er irriterende, så skulle de prøve at være afhængig af Deutsche Bahn (DB) her syd for grænsen. Både lokalt og på de lange distancer.

I Sydslesvig er betjeningen af Vadehavsøen Sild en skandale, der efterhånden har stået på i årevis. Folk opgiver tildels deres arbejde på øen, fordi det er så usikkert, hvornår og om man kommer frem. I denne uge har DB lakonisk meddelt, at man indtil videre sløjfer 18 daglige afgange på strækninger som Lübeck-Kiel. Altså mellem Slesvig-Holstens to suverænt største byer. Årsagen er sygdom blandt personalet. Det er næppe en tilfældig bølge af influenza i det østlige Holsten, der holder personalet hjemme. Det er en kolossal utilfredshed blandt DBs i alt 200.000 medarbejdere, der formentlig er medvirkende til, at medarbejdere enten reelt er så pressede, at de bliver nødt til at melde sig syge. Eller forsøger at råbe offentligheden op med denne form for ulovlig strejke.

På de lange intercity-strækninger mellem Tysklands storbyer var den såkaldte regularitet, det vil sige antallet af tog, der ankom til tiden, nede på 69,8 procent i august. Det dårligste tal i tre år. De ofte overfyldte og forsinkede tog bidrager med andre ord ikke til lysten til at pendle med Deutsche Bahn. Men millioner af tyskere har ikke noget alternativ. Vi kan ikke alle køre i hver vores egen bil. Deutsche Bahns topchef er åbenbart så presset, så han forleden udsendte en bandbulle (ein Brandbrief) til hele ledelses-laget i DB: Indtjeningen er for nedadgående, og udgiftssiden skal strammes op.

Den besked fik medarbejder-repræsentanter til at tale om en bankerot-erklæring. Der er ikke behov for nedskæringer, men tværtimod investeringer i bedre materiel og bedre skinnenet for at imødegå Deutsche Bahns mange udfordringer. Politisk er der også røre. De Grønne foreslår nu for eksempel en udskillelse af togdrift og baneanlæg i hver sit selskab for at komme de mange unoder til livs. Til det er så kun at sige: Se mod Danmark. Her har man for nogle år tilbage skilt de to ting ad i DSB og Banedanmark Om det reelt har hjulpet, kan man have sine tvivl om. Man hører ofte, at Banedanmark ikke leverer den »vare«, som DSB efterspørger. Hvorom alting er, er det en falliterklæring i en tid med klimatrusler, at vi som samfund ødelægger folks lyst til at droppe bilen til fordel for den kollektive trafik.

kommentar
deling del

Skriv et svar