Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Det kan vel 
godt fungere

Om det er en regionsrådsformand eller en borgmester, der forhandler med Slesvig-Holstens ministerpræsident, er for så vidt underordnet.
Om det er en regionsrådsformand eller en borgmester, der forhandler med Slesvig-Holstens ministerpræsident, er for så vidt underordnet.

Hvis regeringen og Dansk Folkeparti også efter folketingsvalget sidder med magten, sker der også nyt i det grænseoverskridende samarbejde. Fra dansk side har det siden 2005 været Region Syddanmarks opgave, både politisk og administrativt. Hvis regionerne forsvinder, vil statsministeren lægge opgaven tilbage til Sønderjyllands Amt.

Nej, vel? Amterne findes som bekendt ikke mere, så formelt set er det umuligt. Men reelt er det vel, hvad der sker. Med tanken om at lade de fire kommuner, der tilsammen reelt udgør det gamle amt, overtage opgaven, er der fundet en løsning, der vel kan fungere udmærket. Region Syddanmarks nuværende politiske ansvarlige, den forhenværende Billund-borgmester Preben Jensen er skeptisk. Hvordan skal en travl borgmester kunne gøre fyldest, når han selv bruger 20 timer på det ugentligt, har han sagt, Det kan en borgmester heller ikke. Dels er det jo også fælleskabet af de fire sønderjyske borgmestre, der tilsammen skal gøre en forskel. Men vigtigere endnu: De administrative ressourcer, man kobler på det. Politikerne er i den forstand at betragte som bestyrelsesformænd. Det kan godt være, at de selv både støber kuglerne og får mange ideer til samfundsudviklingen, herunder den grænseoverskridende. Men uden opbakning fra en forvaltning, der både har tid og kompetencer til at løfte indsatsen, sker der næppe noget substantielt nyt.

Så det afgørende pejlemærke for, hvordan man fra dansk side fremover agerer i det grænseoverskridende samarbejde, handler i mindre grad om, hvorfra det foregår. Men snarere med hvilke administrative kræfter og med hvilken politisk pondus. Udfordringen i det grænseoverskridende samarbejde er og har altid været, at »systemerne« aldrig har passet sammen 1:1. Om det er en regionsrådsformand eller en borgmester, der forhandler med Slesvig-Holstens ministerpræsident, er for så vidt underordnet. Lige for tiden er der eksempelvis en rigtig god tråd mellem Aabenraas borgmester Thomas Andresen og ministerpræsident Daniel Günther. Den tyske side vil formentlig fint kunne leve med, at det dansk-tyske samarbejde fremover støbes mellem Aabenraa og henover Flensborg til Kiel. Lige som Sønderborg, Tønder og Haderslev har en direkte interesse i, at tingene fortsat udvikler sig positivt. Altafgørende er kun, om man vil give det en ny skalle, eller om det forvaltes stedmoderligt. Med Interreg-milliarder og andre gode argumenter bør grænse-samarbejdet kunne overleve lukningen af regionerne. Hvis det sker. Folketingsvalget bliver som altid en tæt affære.

kommentar
deling del

Skriv et svar