Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Det folkelige 
detektorfolk


Tyskere flest har en regional mere end en tysk identitet. Den tragiske tyske historie har modarbejdet lysten til at se den fælles historie som netop fælles.
Tyskere flest har en regional mere end en tysk identitet. Den tragiske tyske historie har modarbejdet lysten til at se den fælles historie som netop fælles.

285 brugere, 753 fund og det på dag ét. Jeg tror, det var en god dag for dansk arkæologi, men nu skal jeg altså i seng…

Sådan skrev arkæolog Andres S. Dobat på sin facebookprofil forleden. Anledningen er, at forskeren, der stammer fra sydslesvigske Harreslev, sammen med blandt andre kolleger fra arbejdspladsen på Moesgaard Museum ved Århus netop havde offentliggjort en nyskabelse. Den giver særdeles god mening for alle, der vil forstå vores historie. Navnet er Dime, og det er en app, som alle professionelle og amatørarkæologer kan betjene sig af. Nærmere bestemt alle dem, der er udstyret med en detektor. Det er der rigtig mange, der er i Danmark, hvor det nærmest er en folkesport at svinge elektronikken i jævne bevægelser over mark og eng.

Rigtigt ofte er det en ølkapsel eller et søm, der frembringer ærgrelse i ansigtet på den søgende, men lige så ofte lægges der ganske små brikker i det enorme puslespil, der tilsammen fortæller os Danmarks historie. Dime samler viden om fundene og gør det langt lettere for de professionelle at få et overblik. Danske museer døjer med at følge med i at datere og sortere de enorme mængder fund. Den nye app er en stor hjælp og et eksempel på, hvordan elektronikken resulterer i tigerspring i mange brancher.

Det danske detektorfolk er samtidig et eksempel på, at folkeligheden langt fra er død i Dannevang. Den tager blot nye former, og Andres Dobat er med sin tyske og nu danske baggrund med til at danne bro, så tyskerne kan tage ved lære af danskerne. Det kuriøse, lidt tragiske er, at tyskerne ikke har den samme følelse af, at det, de bipper frem af mulden, er fælles kulturarv. De stikker det ofte i lommen og sætter det til salg på internettet. Dermed går vigtig viden tabt, og chancen for at udstille den fælles historie på museerne forsvinder også.

Når tyskerne har
 en anden adfærd end danskerne, har det med historien at gøre. Tyskere flest har en regional mere end en tysk identitet. Den tragiske tyske historie har modarbejdet lysten til at se den fælles historie som netop fælles. Danskerne derimod har i grove træk været forskånet for de store tragiske begivenheder og har sat nogle kraftige parenteser om de dulgte kapitler såsom kolonialisme med slaveri, så her er nationalfølelsen ofte intakt. Derfor bruges Dime så flittigt – ofte i sammenhæng med en klækkelig Danefæ-findeløn. Og derfor kan danske arkæologer raffinere deres historiefortælling.

kommentar
deling del

Skriv et svar