Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Det er en ommer, Jensen

Hvis medarbejdere nordfra straffes, står Sydslesvig med et rekrutteringsproblem.
Jørgen Møllekær

Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed­-Jensen, rammer sømmet på hovedet:

»Det må bunde i manglende faktuel viden«, lød hans kommentar på forsiden onsdag til en anden Jensens oplæg til en dansk pensionsreform, som i allerhøjeste grad kan få negative konsekvenser for Sydslesvig.

Finansminister Kristian Jensen (Venstre) vil fremover ikke længere betale fuld dansk folkepension til personer, der i mindst fem år eller mere har arbejdet uden for Danmark. Søfarten er undtaget ligesom generalkonsulatet i Flensborg.
Lad os begynde med at anerkende, at optjeningsprincippet grundlæggende er sundt. Har man levet hele sit liv på en strand i et skattely, kan man diskutere rimeligheden i, at man som 67-årig kan vende hjem Danmark og få fuld folkepension samt gratis sygesikring. Uden i ens arbejdsliv at have bidraget med skatteindtægter til den fælles kasse, som også folkepensionen betales ud af.

Det er også rigtigt, når Kristian Jensen anfører, at de pågældende udrejste personer har et ansvar for at sørge for at få indbetalt til alderdommen i det nye hjemland. Hvilket for de flestes vedkommende også sker.

Men finansministeren er åbenbart ikke bekendt med, at ikke så få danskere, der yder en indsats for Danmark, straffes urimeligt med det foreliggende oplæg.
Folkepensionen i Danmark består af et skattepligtigt grundbeløb på godt 6000 kroner. Dertil kan man få et tillæg på godt 3000 kroner. Et pensio-nistægtepar uden andre betydelige indtægter kan dermed få sammenlagt få 18.000 brutto. Et beløb man efter skat ikke kan leve ret godt af.

Derfor har langt de fleste i dagens Danmark en større eller mindre pensionsopsparing ved siden af, ligesom man i Tyskland har arbejdsmarkedsordninger.

Hvis denne i Sydslesvigs tilfælde tyske opsparing skulle vise sig at være så stor, så man med de nugældende regler ville få mere end sammenlignelige personer i Danmark, er det igen helt fair at sige, at ingen skal have både i pose og sæk. Men det er jo så altså også langt fra tilfældet.
Det, Kristian Jensen er i gang med lige nu, er økonomisk at straffe en lang række mennesker, som har ydet noget for Danmark.

I tilfældet med Skoleforeningen er situationen dybt bekymrende. For som vi kunne oplyse i onsdagsavisen, så har de ansatte lærere og pædagoger i børnehaver med flere ingen tysk pension. Derfor vil Sydslesvig helt oplagt få et rekrutteringsproblem, hvis nye lærere nordfra oven i en i forvejen stor beslutning om at bosætte sig syd for grænsen tilmed skal overveje, om de bliver straffet på pengepungen, når den tredje alder skal nydes.

Det er en ommer, Kristian Jensen. Selvom ministeren allerede har fastslået i sit svar til Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, at ministeren skam har tænkt sig at fastholde sin firkantede tilgang til sagen, også efter at Engelbrecht har gjort ham opmærksom på, at det kan give udfordringer i Sydslesvig.

Igen: Mindretallet i Sydslesvig, der sammenlignet med andre europæiske mindretal, lever et mindretals-liv under generøst støttede former fra Danmark, skal ikke forfordeles her. Men ligesom med de søfarende og udsendte i Udenrigsministeriet skal folk vel ikke straffes økonomisk for, at de giver en uvurderlig og helt uundværlig hånd til vores mindretalsarbejde?

Vi kan ikke undvære den vekselvirkning, der igennem hele mindretallets nyere historie har handlet om, at vi hele tiden får gode kræfter nordfra, der støtter op om det store arbejde, mange lægger i at fastholde dansk sprog og kultur syd for grænsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar