Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Designer-babys

Er det så graverende sygdomme, at disse små skabninger ikke skal have lov til at leve?
Jørgen Møllekær

Hvor meget skal vi som samfund bistå med at hjælpe vordende forældre med eventuelt at få en abort?

En debat i Forbundsdagen torsdag handlede konkret om, hvorvidt det fremover skal pålægges de tyske sygekasser også at betale for den blodprøve tidligt i en graviditet, der eksempelvis kan afsløre Down syndrom. I dag skal man selv betale for lige præcis dén undersøgelse. Sygekasserne dækker som udgangspunkt kun den mere risikable undersøgelse, hvor der udtages fostervand fra den gravide mor ved hjælp af en kanyle, der stikkes igennem maven. En ud af 100 af disse undersøgelser udløser en ufrivillig abort.

Som grundprincip skal samfundet og vores politikere følge med tiden. Hvis noget kan ordnes med en simpel blodprøve fremfor en temmelig lang kanyle, er svaret ligetil. Ligesom man med rette kan fremføre, at det har en social slagside, når visse behandlinger koster, og dermed oftere gennemføres for velstillede end for lavtlønnede.

Men lige præcis denne debat handler om så meget mere end et klasseopdelt sundhedssystem eller konkrete undersøgelses-teknikker. Udfordringen med at tilbyde gratis blodprøver til alle ny-gravide har helt andre perspektiver. I Tyskland er der årligt knapt 800.000 fødsler. Når en sundhedsydelse bliver tilskudsberettiget, vil mange tage imod testen. Med andre ord vil man finde frem til langt de fleste sygdomme hos de vordende nyfødte på et tidspunkt, hvor mor og far kan nå at bede om en abort. Er Down-syndromet, stofskifte-lidelser, medførte hjertefejl og så videre så graverende sygdomme, at vi dermed som samfund vil bakke op om, at disse små skabninger ikke skal have lov til at leve?

At stå i det konkrete dilemma må være særdeles hårdt. At ønske sig sunde og raske børn er noget af det vigtigste. Men livet spiller indimellem nogen af os et puds. Vi skal passe meget på, at vi ikke udvikler os hen mod en kultur, hvor der ikke er rummelighed. Blodprøver kan efterhånden vise rigtig meget. At tillade den enkelte at fravælge er et meget stort dilemma. Det skal vi på den ene side fastholde. På den anden side: Hvis alle gravide kvinder i Tyskland fremover screenes, vil det koste 180 millioner euro årligt. For de penge kan man skabe gode rammer for dem i blandt os, der har større eller mindre alvorlige medfødte lidelser. Forbundsdagen traf ingen beslutning, og det var der helt bevidst heller ikke lagt op til. Det var klogt, for vi skal tænke os grundigt om.

kommentar
deling del

Skriv et svar