Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Der ventes fortsat på 
en plan for handicappede


Oprindeligt ville delstatsregeringen allerede i år fremlægge en handlingsplan for handicappede. Den skal gælde for alle ministerier og omhandle de udfordringer, som handicappede medborgere møder i deres hverdag.

Det bebudede socialministeren i den forrige regering, Kirstin Alheit (SPD), og den nuværende socialminister, Heiner Garg (FDP) har bekræftet det. De går begge ind for planerne, der bl.a. blev drøftet i delstatsregeringens svar på en stor parlamentarisk forespørgsel i begyndelsen af året.

Kravet om en samlet plan for handicappede bunder i et krav fra FN, lige som ombudsmanden for handicappede i Slesvig-Holsten, Ulrich Haase, længe har efterlyst en omfattende handlingsplan. Det har Haase tidligere bekræftet over for Flensborg Avis. Desuden benyttede han i går præsentationen af sin aktuelle årsrapport på et pressemøde i Kiel til at gentage kravene og til at fremføre en række andre krav.

Ifølge social- og sundhedsministeren er ministerierne allerede gået i gang med planer for inklusion, som dog først skal afstemmes indbyrdes. Ministeren fremhævede ved tidligere debatter i år, at handicappedes ønsker og behov bør opfattes som en selvfølge, der samtidig er en forpligtelse for alle involverede.

Han fremhævede, at der er tale om et stort og omfattende arbejde, der bør koordineres mellem ministerierne.

Den daværende opposition indtil foråret 2017 kritiserede den daværende regering og især minister Kirstin Alheit for ikke have sat gang i fremstillingen af en plan for handicappede. FDP havde allerede i 2013 fremsat et lignende forslag.

SSWs Flemming Meyer var godt tilfreds med, at en intern ministeriel arbejdsgruppe skal udarbejde en handlingsplan i samarbejde med delstatens ombudsmand for handicappede.

Landdagens socialudvalg deltager ligeledes i drøftelserne og kommer med egne forslag.

kommentar
deling del

Skriv et svar