Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Den omvendte verden

Det er bemærkelsesværdigt, at CDU i Flensborg selv foreslår, om ikke tiden er kommet til at gøre det lidt bedre.
Jørgen Møllekær

Nyheden om, at CDU i Flensborg gerne vil arbejde for faste årligt tilbagevendende tilskud til det danske arbejde, er en glædelig nyhed. I dag skal SSW argumentere fra gang til gang. Det skaber alt andet lige vilkårlighed i forhold til, hvad der reelt kan lade sig gøre fra år til år. Det er dejligt at kunne notere sig, at CDU nu i Flensborg Kommunes uddannelsesudvalg (Bil­dungsausschuss) har givet udtryk for, at det er uværdigt, at vi som mindretal skal spørge på ny år for år. Når nu bl.a. det danske skolevæsen sammen med SdUs indsats på børne- og fritidsområdet er at betragte som en naturlig del af vores fælles samfund.

Uden sammenhæng i øvrigt blev den nye bog om Karl Otto Meyer præsenteret på Flensborg Bibliotek torsdag aften. Her sagde søn og nuværende SSW-landsformand Flemming Meyer bl.a., at den økonomiske ligestilling fra tysk side ikke kun krævede et helt livs indsats fra Karl Otto Meyer. Men at de gennembrud, han opnåede, forpligter os den dag i dag. Kampen for lydhørhed stopper aldrig, som Meyer junior sagde.

Den økonomiske velvilje hos vore tyske venner i amter og kommuner hænger meget nøje sammen med, hvor dygtige de lokale SSWere er til at minde flertallet om det. Netop derfor er det rent faktisk bemærkelsesværdigt, at CDU i Flensborg nu af sig selv foreslår, at tiden er kommet til at gøre det lidt bedre. Man kan vel generelt sige om CDU i Flensborg, at de altid har været noget mere progressive end CDU længere sydpå. Til gengæld skuffer SPDs reaktion. Den gamle traver om, at så kommer alle de andre private skoler og vil have det samme, er juridisk set muligvis en udfordring. Men er politikerne ikke til for at kæmpe for nogle politiske mål? Detaljerne, der bestemt kan være besværlige, har vi embedsapparatet til at analysere og finde løsninger på. Forhindrer gældende lovgivning, hvad der politisk måtte være flertal for, har det alle dage været sådan, at et politisk flertal kan opdatere lovgivningen.

Og før den næste refleks-reaktion kommer på banen: Selvsagt skal det danske mindretal passe på med ikke både at få i pose og sæk. Finansieringen af dagtilbud, skoler, fritids- og kulturliv er en kompliceret sag, når den både sammensættes af tilskud fra Danmark og på tysk side fra både kommune og delstat og måske også amter. Derfor er det meget klogt, at man i Flensborg nu beder forvaltningen om at give et samlet overblik. Vi som mindretal skal nemlig ikke gå tiggergang. Men vi skal også kun have, hvad der er rimeligt.

Flensborgs danske skoler (her Gustav Johannsen-Skolen) skal behandles som privatskoler, mener SPD i fjordbyen.
(Arkivfoto)

kommentar
deling del

Skriv et svar