Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Den afgørende uge

Bliver det alligevel tæt forud for landdagsvalget den 7. maj?

Det påstår to målinger uafhængigt af hinanden i henholdsvis ARD og ZDF torsdag.

Man skal lade være med at lade sig smitte af meningsmålingernes evige forbandelse. De er på den en side rare at have som pejlemærker for, hvor man sådan cirka står. På den anden side kan en angivelig ændring, der får flertallet til at tippe, ikke mindst her sidst i valgkampen, udløse ikke så få nervøse trækninger hos SSW og mindretallet. For risikoen for, at man ryger ud af regeringen er til stede.
  

Men lad os lige tage fakta først. Statistik-eksperten på SDU, David Hopmann med rødder i Sydslesvig, slår entydigt fast, at man ikke kan sige noget som helst begavet om, hvem der fører, når meningsmålingerne er så tætte. 
  

For sandt er det, at 30 procent lige så godt kan være 27 eller 33 procent. Det man kalder den statistiske usikkerhed. I virkelighedens verden den 7. maj efter klokken 18 vil det gøre en verden til forskel. Fra denne observations-plads lægger vi især mærke til, at henved 40 procent slet ikke har besluttet sig endnu. Der er med andre ord rigtig meget at kæmpe for i den sidste uge af valget.
 

Nu vi taler om kampgejst: Er vi lidt for selvtilfredse i mindretallet med det, vi opnåede i 2012? Set herfra skal man passe på med at tro, at valget næste søndag bliver det, man med en smuk tysk vending kalder en “Selbstgänger” – at det helt automatisk kommer til at gå godt. 
  

Man kan sige, at den synlighed, SSW har fået de seneste fem år med regeringsdeltagelse og ministerembede og et klart øget fokus i offentligheden, i al almindelighed BURDE give bonus på valgdagen. Men givet er det ikke. 
 
SSW fik et procentuelt historisk fremragende valg i 2012 med 4,6 procent af stemmerne. Men kigger man på de faktisk afgivne stemmer, så gik SSW tilbage i 2012. Valgdeltagelsen for fem år siden var på sølle 60,2 procent. Det vil sige, også tidligere SSW-vælgere havde valgt hængekøjen henholdsvis sofaen derhjemme.
 Sker det igen for SSWs vedkommende, kan det koste dyrt. Det nytter ikke noget at tro, man kan nyde sejrens sødme fra dengang også her i maj 2017. De sidste syv-otte dage handler for alle i mindretallet om at mobilisere alle sine vælgere. Vi får se, hvordan den del af valget går.
 

I det store billede afhænger SSWs fortsatte regeringsdeltagelse også af, om det yderste venstre – Die Linke – igen kommer ind i landdagen. 
  

De selvsamme målinger antyder, at partiet, der kun en enkelt periode har været i landdagen, måske alligevel nærmer sig de magiske fem procent. Man kan diskutere, om der overhovedet er behov for Die Linke, når vi i Slesvig-Holsten både har et klart venstreorienteret SPD, De Grønne samt et SSW med en socialpolitisk danskpræget profil, der rent faktisk afdækker mange af de politik-områder, hvor Die Linke også gør sig gældende. 
 

At kæmpe for ordnede forhold både socialt og på arbejdsmarkedet lidt mere a la Skandinavien, er en politisk kampplads, som alle fire partier til venstre for midten kæmper om at få opmærksomhed på.
Vælgernes valg er nogle gange svære at blive kloge på. Ikke mindst i disse polariserede tider, hvor folk skifter deres politiske sympatier meget hurtigt. 
  

Ikke kun derfor kan vi være helt sikre på én ting den sidste uge: Valgkampen spidser til. Vi håber, at den fair tone partierne imellem kan holde næste uge med. For her må man sige, at de allerfleste partier – i hvert fald hidtil – fortjener ros. 
  

Og klø så på den sidste uge! Alle lover det grønne – også for mindretallet. Hvad det angår, er det sikreste fortsat at stemme på SSW.

kommentar
deling del

Skriv et svar