Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: De rygende unge

Hvis man i Danmark hævede prisen på cigaretter til 80 kroner, så ville grænsehandelen blot stige yderligere.

Mange af os anerkender den præmis, at hvis cigaretter blev opfundet i dag, så ville de straks blive forbudt. I Danmark har samfundsudfordringen med konsekvenserne af rygning også igen bevæget sindene i den forløbne uge. Først kom de Danske Regioner på banen med et krav om at forhøje cigaretprisen til 80 kroner pakken. Fordi diverse undersøgelser antyder, at en høj pris vil afholde de unge 13-15-årige i overhovedet at begynde at ryge.

I Norge har de gjort noget ligende og på den måde kraftigt reduceret antallet af nye unge rygere. Når man, som vi jo gør i dag, kender de omfattende både dødelige og stærkt sygdomsfremkaldende konsekvenser af daglig rygning for alt for mange mennesker, kan man dårligt argumentere imod at sætte ind over for de unge. Diskussionen om prisen for en pakke cigaretter blev suppleret af en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen fredag. Heraf fremgår det, at andelen af unge danskere, der ryger i 2030, forventes at være foruroligende høj, hvis der ikke gøres noget. 32 procent af mændene og 27 procent af kvinderne af de til den tid 25-årige vil være rygere.

Det er en klar udfordring, hvis man i øvrigt som samfund stiler efter at være røgfri om en generation. Problemet er bare, at Danmark sammenlignet med Norge ikke har de samme forudsætninger for at løse udfordringen så flot, som de er på vej til i Norge. Selvom grænsehandlen på visse varer også findes i Norge, så er der alt andet lige meget længere til de i givet fald billigere cigaretter her syd for grænsen fra Oslo end fra Odense. Tilmed er Norge ikke med i EU og kan derfor tildels sætte egne regler for importmængden af forskellige varer.

Hvis man i Danmark hævede prisen på cigaretter til 80 kroner, så ville den i forvejen store grænsehandel blot stige yderligere. Hvis man sparer 30-40 kroner per pakke på et fuldstændig identisk produkt, og der ingen synderlig købsbegrænsning er, ud over at det skal være til eget behov, så vil bagagerummene ved grænsebutikkerne blot blive proppet med smøger. Man kunne frygte, at indkøbsturen endda fra Sjælland til det sydslesvigske kunne begynde at betale sig økonomisk. En markant prisforøgelse er derfor næppe gangbar. Tilbage står, at man i Danmark i årevis har forsømt at oplyse nye generationer om risiciene ved at ryge en pakke eller mere om dagen. Men om nye skræmmekampagner i sig selv skulle kunne få de unge på bedre tanker, kan man godt have sine tvivl omkring.

kommentar
deling del

Skriv et svar