Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: De mange klare budskaber

I København er man 
i fuld gang med at reorientere sig mod Tyskland, og de vil gerne have os til at hjælpe.
I København er man 
i fuld gang med at reorientere sig mod Tyskland, og de vil gerne have os til at hjælpe.

Er der en enkelt rød tråd, der går igennem weekendens årsmøder, så er det denne: Rigtig mange talere fra Danmark sendte særdeles interessante og meget tydelige budskaber.

Læser man på tværs af de indlæg, der kom fra tre ministre, Folketingets formand, Sydslesvigudvalgets formand, den danske ambassadør i Berlin og den fhv. generalkonsul kan man udlede to budskaber: Det første er et positivt ment vink med en vognstang om på nye måder at hjælpe Danmark med at være brobygger mod Tyskland. Det andet budskab nærmede sig en klokkeklar opsang.

Og det er kombinationen af disse to budskaber, der formentlig har været nøje afstemte, der er interessant. Og som vi gør klogt i at bide mærke i. Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale gengives i dagens avis som kronik. Læs og døm selv. Her vil vi fremhæve hans udsagn om, at han gerne vil have mindretallet mere på banen for i en bred forstand at hjælpe Danmark med at »blive bedre til Tyskland«. Citat fra mandagens avisforside: »Vi vil gerne mere Tyskland, og det er klart, at et stort dansk mindretal i Sydslesvig kan være brobygger til det.« Danmarks ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, sagde det samme: »Jo tættere Danmark og Tyskland rykker sammen, jo vigtigere bliver mindretallene.«

I København er man i fuld gang med at reorientere sig i kølvandet på Brexit og Trump. Og de vil gerne have os til at hjælpe. Til at gøre konkret nytte. En klar opfordring, som vi bør tage imod. Vi har brug for at blive mere synlige i Danmark. Og Danmark har brug for større synlighed og tilstedeværelse i Tyskland.

Og så var der opsangen. Sjældent har så mange ministre og fremtrædende personer så åbent kommenteret de interne magtkampe i mindretallets top. En udenrigsminister, der i Ladelund indirekte undsiger Mindretallenes Hus ved at fremhæve, at Danmark skam for år tilbage har støttet mindretallets internationale arbejde ved at være fødselshjælper for ECMI. En folketingsformand, der udtrykker ægte bekymring for konsekvenserne af det langvarige interne sydslesvigske skænderi. En Sydslesvigudvalgs-formand, der taler om det ituslåede sydslesvigske porcelæn, som det »vil tage en del lim at få klinket igen«. En Henrik Becker, der advarer mod konsekvenserne, hvis SdU og eventuelt flere forlader Samrådet. »Så find da ud af det«, som kulturministeren sagde. Mon der er nogen, der griber bolden denne gang?

kommentar
deling del

Skriv et svar