Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Danmark klar til cyber-krig

Angreb er det bedste forsvar. I fodbold måske, men her?
Jørgen Møllekær

Det er en lidt dyster reportage fra Berlingske, vi denne lørdag har med i vores weekendtillæg. »Danske statshackere er klar til at angribe udenlandske fjender«. Det er altid noget utrygt, når to F-16-jagere fra flyvestation i Skrydstrup eller et par Tornadoer fra Jagel flænser luften med larmen fra deres øredøvende kampfly. Så ved vi, at der – forhåbentlig – blot er tale om en almindelig patruljering langs vores territoriegrænser især mod øst. Sådan har det været igennem mange årtier, og det har vi vænnet os til. Men læser man Berlingske-reportagen igennem, sidder man tilbage med en ny slags usikkerhed over den verden, vi lever i.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, fortæller, at Danmark om tre måneder er klar med en ny »angrebsstyrke« for at kunne klare »offensive« operationer. Hverken ordene angreb eller offensivt rimer ret godt på, at vi jo egentlig baserer os på et dansk »forsvar«. Når F16-jagerne går på vingerne, så er det ikke for at angribe nogen, men blot for sammen med gode Nato–kolleger at afskrække andre for ikke at angribe os. Men også her ændrer den digitale verden spillet. Et såkaldt cyber-angreb, altså et fjendtligt indbrud i danske servere, kan principielt i løbet af minutter sætte hele vores infrastruktur ud af spil. Uden lys eller varme eller fungerende kommunikationssystemer kan man lamme hele samfund. Hvis man altså ved, hvordan man bryder ind og manipulerer med andre landes it-systemer. Og den altid alvorligt udseende Lars Findsen siger i interviewet, at angreb nogle gange er det bedste forsvar. I fodbold måske, men her?

Danmark har siden 2018 opbygget det, efterretningschefen selv betegner som »en mindre hær« af statsansatte militær-hackere. Personer, der altså som en del af deres daglige arbejde prøver at trænge ind i andre landes IT-systemer for at skaffe sig »efterretninger«. Den slags har altid foregået. At være meget præcis klar over, hvad en potentiel fjende er i stand til, er helt afgørende viden, hvis der skulle komme en dag. Hvorfor fortæller en af de højestrangerende danske militærfolk offentligt om, at Danmark stiller offensive cyber-våben til rådighed for Nato? Hensigten er næppe at skræmme den danske befolkning. Formålet er snarere at fortælle til omverdenen, herunder Rusland, at vi altså nu også er klar til at gå i aktion på det her område. Hvis det tjener freden, må vi andre leve med, at forsvaret langtfra kun sender observationsfly på vingerne.

kommentar
deling del

Skriv et svar