Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Danmark har brug for udlændinge

Mikkelsen er på en 
næsten umulig mission på denne side af valget.
Mikkelsen er på en 
næsten umulig mission på denne side af valget.

Den tidligere konservative topminister Brian Mikkelsen er kommet med et kraftigt opråb til Folketinget. I sin nye rolle som administrerende direktør i Dansk Erhverv efterlyser Mikkelsen i Berlingske lørdag intet mindre end et nationalt kompromis om udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Sker det ikke, vil de negative konsekvenser kunne aflæses om et år.

Ifølge en analyse siger allerede nu ti procent af de danske virksomheder nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft. Ud af Dansk Erhvervs 451 medlemsvirksomheder har ­næsten hver fjerde udlændinge ansat. Og med de stramme adgangskrav til Danmark er Dansk Erhverv bekymret for, at omfanget af afviste ordrer vil stige yderligere.

Man skal ikke være nationaløkonom for at kunne konstatere, at den danske stat dermed kommer til at miste indtægter og finansieringen af en dyr velfærdsstat bliver ikke nemmere. I Tyskland kører den selvsamme diskussion. Her er regeringen på vej med en ny arbejdskrafts-indvandringslov, som forventes før jul. I Danmark er situationen – desværre – en anden. I stedet for at tale om, hvordan man kan kombinere behovet for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, går det allerede nu op i taktik forud for næste forårs folketingsvalg.

Mikkelsen er
på en næsten umulig mission på denne side af valget. Han beder om at få nedsat lønkravene til de udlændinge, man gerne vil have til Danmark. I dag skal lønnen været på minimum 35.000 kr. (4700 euro) månedligt. Mikkelsen vil have den ned på 27.000 (3600 euro). Straks får han på puklen af Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører, der beskylder Dansk Erhverv for blot at ville trække »nogle billige kinesere« til landet. Lønkravet er blot en af flere hurdler for ikke-EU-borgeres adgang til forjættede Danmark.

De høje adgangskrav er resultatet af en meget kortsigtet politik ovenpå 2015-flygtningehændelserne. Det skal bevidst være så svært at komme til Danmark, så folk holder sig væk. Nu hvor konjunkturerne igen kører i moderlandet, ligger man som man har redt. Man har strammet så meget, så dele af dansk erhvervsliv allerede må drosle ned. Men når selv Socialdemokraterne er til fals for Dansk Folkepartis tilgang til mennesker udefra, så bliver der næppe noget nationalt kompromis om en visionær indvandringslov, der kan vende udviklingen. For det kræver derudover en gennemgribende ny tone i retorikken overfor udlændinge generelt fra et stort flertal i Folketinget.

kommentar
deling del

Skriv et svar