Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Danfoss støtter Kleinschmidt

Jørgen Mads Clausens støtte til Stephan KleinSchmidt er en stor cadeau til, hvor langt vi er nået her i grænselandet.
Jørgen Mads Clausens støtte til Stephan KleinSchmidt er en stor cadeau til, hvor langt vi er nået her i grænselandet.

Erhvervsfolk blander sig sjældent.

Og endnu sjældnere blander ledere af store virksomheder sig i lokalpolitik. Danfoss´ Jørgen Mads Clausen er en herlig undtagelse.

Han har med jævne mellemrum offentligt udtalt sig om generelle samfundsudfordringer, dog oftest med et erhvervs-sigte. Hvad enten det har handlet om generelle rammebetingelser for erhvervslivet, politiskoler i Vestdanmark eller det tunge bureaukrati, der tidligere har besværliggjort, at flygtninge hurtigt kan sluses ind på arbejdsmarkedet.

Men nu »blander« Jørgen Mads Clausen sig også i kommunalpolitikken i Sønderborg, ovenikøbet med sit helt konkrete forslag til, hvem Clausen mener vil være den bedste borgmester for hele Sønderborg Kommune med sine 75.000 indbyggere.

Clausen peger på Stephan Kleinschmidt, der stiller op for det tyske mindretals parti Slesvigsk Parti (SP). Wauw. Alle, der kender Jørgen Mads Clausen, ved, at den tidligere Danfoss-direktør aldrig kunne finde på at mene noget, medmindre hans analytiske rationale og snusfornuft lå bag. Clausen peger ikke på en kandidat fra det tyske mindretal som bedst egnet, fordi Mr. Danfoss ønsker at agere politisk korrekt. Hvis den bedst egnede borgmester for Sønderborg skulle være en indisk ingeniør, så ville Clausen også pege på dén person.

Jørgen Mads Clausen er anderledes end andre erhversledere, fordi han jævnligt blander sig i den politiske debat. (Arkivfoto: Timo Battefeld, JydskeVestkysten)

Jørgen Mads Clausen er anderledes end andre erhversledere, fordi han jævnligt blander sig i den politiske debat. (Arkivfoto: Timo Battefeld, JydskeVestkysten)

Når Clausen nu peger på Klein­schmidt, så er det på sæt og vis større, end hvis Jørgen Mads Clausen ville pege på næsten enhver anden. Clausens udmelding er en stor cadeau til, hvor langt vi er nået i samlivet her i grænselandet. Eller i det mindste, hvor langt blandt andre Jørgen Mads Clausen synes, vi bør være kommet.

For hvorfor skulle man dog ikke kunne vælge en begavet og driftig politiker fra Slesvigsk Parti til borgmester i Sønderborg i 2017? Herfra fuld opbakning og respekt for Clausens udmelding.

Sønderborgs borgmester ikke begejstret

Men som man også kunne læse i weekenden både i Flensborg Avis og i JydskeVestkysten, så er Sønderborgs nuværende borgmester Erik Lauritzen, der er socialdemokrat, forståeligt nok mindre begejstret.
 Als og Sønderborg ville på ingen måde være så velstillet og veludviklet, som tilfældet er, uden de mange arbejdspladser, som Danfoss har skabt – og ikke mindst har fastholdt – i regionen igennem alle årtierne.

De mange indtægter, Danfoss har genereret i lokalområdet gennem tiden, fylder godt op i kommunekassen. Tilmed har Danfoss igen og igen engageret sig i lokale projekter, der rækker langt ud over byen, med både ideer og ikke mindst økonomiske midler. SDUs afdeling i byen, Danfoss Universe, Alsion, det nye store hotel ud til Alssund og meget andet.

Var Danmarks største industrivirksomhed ikke fortsat kontrolleret af familien Clausen, havde en kapitalfond formentlig for længst udflyttet større dele af virksomheden til billigere produktionslande. Derfor vægter Clausens ord med stor tyngde i enhver debat i Danmark, men i lokalområdet så ulige meget større.

Så når socialdemokraterne og borgmester Erik Lauritzen nu reagerer irriteret, så er det med god grund.

For det første: Hvis en afgørende andel af vælgerne rent faktisk følger Jørgen Mads Clausens anbefaling til kommunalvalget om nøjagtig to uger tirsdag den 21. november, så bliver Clausen en slags »kongemager«.

Omvendt kan den markante udmelding om Kleinschmidt måske også være kontraproduktiv. Vælgerne, der ellers måske var på vippen til at stemme anderledes end sidst, vil nu måske slutte op om en »dansk« kandidat.

Det sidste, vi har brug for, er en diskussion om, hvorvidt man kan stemme på en fra det tyske mindretal.

Selvfølgelig kan man da det. Man bør endda gøre det, hvis man er enig med Jørgen Mads Clausen.

kommentar
deling del

Skriv et svar