Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Brug krudtet på at styrke mindretallet

Aldrig har stemningen mellem den offentlige flertalsbefolkning og det danske mindretal været bedre end nu. Ting, der havde været utænkelige for blot få år siden, virker som en selvfølge i dag.
Aldrig har stemningen mellem den offentlige flertalsbefolkning og det danske mindretal været bedre end nu. Ting, der havde været utænkelige for blot få år siden, virker som en selvfølge i dag.

I Flensborg tænkes mindretallet med ind i en ny byfest, i Slesvig arbejder borgmesteren på at etablere et dansk kraftcenter, og i Store Vi kæmper kommunerådet for at bevare den danske skole. Samtidig får mindretallet støtte fra alle partier i Kiel. CDUs ministerpræsident Daniel Günther støtter et borgerinitiativ for mindretallenes rettigheder og siger offentligt, at mindretallene er et uundværligt gode for hele delstaten. Ikke at forglemme, at De Grønnes nye formand på forbundsplan har børn i en mindretalsskole.

Man kan nemt få indtrykket af, at der på det område er faldet fred over Sydslesvig. Nu kunne man nemt fristes til at længes tilbage til de tider, da der var en klar kamplinje og ingen tvivl om, hvem fjenden var. Det var da også imponerende, hvordan hele mindretallet stod sammen, da det gjaldt om at sikre tilskuddene til skolerne, da Daniel Günthers CDU-forgænger Peter Harry Carstensen ville skære ned tilbage i 2010.
Så ja, der kan uden tvivl opstå sammenhold, når man står sammen i kamp. Men det kan der også, når man går sammen om at bygge noget op.

Derfor burde overskuddet og kampgejsten nu bruges på at styrke mindretallet indefra og tage fat om nogle af mindretallets udfordringer. Det gælder blandt andet sprogformidlingen, integration af nye medlemmer, inddragelse af de unge, kontakt til sydslesvigske studerende, organisationsstrukturen og kendskab til mindretallet nord og syd for grænsen.

Der foretages i forvejen mange gode ting på de områder, men der kan gøres langt mere, og freden over Sydslesvig burde frigive ressourcer til at styrke de egne rækker. For fredstider skal bruges til at bygge landet op, så det står stærkt og fast til næste kamp. Den kommer uden tvivl.

Og tanken om at skifte kampuniformen ud med arbejdstøjet er i øvrigt ikke ensbetydende med, at Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) ikke skal fortsætte det politiske arbejde. Velviljen blandt flertalspolitikerne betyder kun, at de støtter mindretalsanliggender. Men det gør de kun, når mindretallene sættes på dagsordenen – og dét gør kun SSW.

kommentar
deling del

Skriv et svar