Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En bombe under Sydslesvig

Lever vi op til barnets tarv, hvis vi inviterer familier indenfor, som de facto ikke kan være med?

Det er mildest talt opsigtsvækkende læsning, hvis det står til troende, at forældre i de danske skoler skulle have et retskrav på at blive informeret på tysk. Men før man farer i blækhuset, fortjener initiativet fra forældre-repræsentanten fra Kobbermølle, Ole Hansen, et par ord med på vejen. For det første, fordi Ole Hansen, der som lektor i Danmark selv taler flydende dansk, har et meget agtværdigt ærinde. Han vil bygge bro mellem dansk og tysk i mindretallet. Og han har ret i særligt to af sine betragtninger. Det er en dybest set håbløs situation, at virkeligheden i de danske skoler i Sydslesvig er så opdelt, som den er. At ikke hele forældrekredsen, som vi kender det fra Danmark, kan være støttende om deres barns trivsel i skolen. Sådan som det er oplyst, foregår forældresammenkomster trods alt på dansk.

Men at nogle forældre må trækkes til side efterfølgende og få informationen en gang til på tysk for at sikre et optimalt skole-hjem-samarbejde er også velkendt. Men Ole Hansen har jo formentlig desværre ret i, at det på trods af den store indsats, der gøres for, at alle forældre er med i, hvad der foregår, stadig er nogle kommunikative udfordringer.

Og forældrenes aktive medejerskab er helt givet også udfordret hos ikke så få. Hvilket jo blandt andet dokumenteres af den kendsgerning, at det indimellem er fortvivlende svært at rekruttere forældre til frivilligt arbejde, for ikke at sige medlemskab af fællesråd eller styrelse hæmmes, hvis de pågældende ikke kan begå sig tilstrækkeligt på dansk. Men hvis ansvar er det? Og her har Ole Hansen set herfra en pointe. Hvis mindretallet i misforstået venlighed inviterer nye medlemmer indenfor, som ikke magter alt det, der følger med, så er det en stærkt bekymrende tanke, såfremt nogen begyndte at ville klage sig til retten til at blive informeret på tysk. Sker det, er vi virkelig langt ude.

Det danske mindretal er ikke tjent med at havne i en situation, hvor det danske sprog udfordres juridisk. Og det er bestemt heller ingen god løsning blot at give efter for det forståe-lige behov for at tale mere tysk. Bør vi ikke diskutere, om vi lever op til barnets tarv, hvis vi inviterer familier indenfor, som de facto ikke kan være med på det danske sprogs præmisser?

kommentar
deling del

Skriv et svar