Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Det bedste og det værste

Det er usmageligt, at man helt grundløst angiver et andet menneske til politiet.
Jørgen Møllekær

Corona-krisen bringer i sandhed både det bedste og det værste frem i os mennesker.

Til positiv-siden hører så absolut, hvordan langt hovedparten af os fokuserer på at finde nye og kreative løsninger på at holde samfundet i gang. Meget kan klares alligevel, omend det unægtelig bliver både bedre og lettere, når vi igen må mødes fysisk med den fortsat halvanden til to meters sikkerhedsafstand og den evige vasken hænder.
Til minus-siden hører til gengæld de mange eksempler på falske politianmeldelser og spidse kommentarer folk imellem. I Danmark led ideen om, at vi skulle kunne stikke hinanden, hvis man havde mistanke om, at naboen brød corona-restriktionerne, heldigvis en hurtig død samme dag, som forslaget blev stillet.
Det er stadigvæk sådan, at også politiet i Danmark får henvendelser, og der gives også spredte bøder. Men det synes at være på et helt andet niveau end de tusindvis af deciderede anmeldelser, som tysk politi dagligt skal forholde sig til.

I Slesvig-Holsten er der indrejseforbud også for tyskere bosat i andre delstater. Et kedeligt men desværre nødvendigt tiltag for at forhindre, at folk fra storbyer som for eksempel Hamborg flokkes på strandene på Vestkysten og ved de populære destinationer langs Østersøen. Men derfor er der fortsat rigtig mange, der tilsyneladende kommer “udefra”, som helt lovligt må køre rundt og opholde sig i Sydslesvig. For eksempel alle dem, der kører i en firmabil, som er indregistreret i et andet forbundsland. Man har kunnet læse mange beretninger om lovlydige borgere, der har får besøg af politiet, fordi naboen ikke mente, det kunne have sin rigtighed, at der i en sydslesvigsk indkørsel står en bil sydfra i disse tider. Denne nabo kunne også have valgt stille og roligt og venligt at spørge sin nabo.

Men nej, det er jo lettere bare at gøre sin “borgerpligt” og straks ringe til politiet. Fra flere steder hører og læser man også om, at folk endda decideret råber af bilister, hvis nummerplader ikke er lokale. I Mecklenburg-Vorpommern har politikere offentligt taget afstand fra fænomenet og understreget, at “vi er skam åbne og venligtsindede over for fremmede her hos os”. I storbyer som Berlin har politiet måttet besøge “WGs”- studenterkollektiver, fordi genboen havde spottet tre-fire unge mennesker i en og samme lejlighed. Det er et velkendt fænomen, at vi i dybe kriser viser vore sande ansigter. Men det gør det ikke mindre usmageligt, at man helt grundlløst angiver et andet menneske til politiet.

kommentar
deling del

Skriv et svar