Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Bedre end 
sit rygte

Det får vi nu ikke noget præcist svar på og det er faktisk ærgerligt.
Det får vi nu ikke noget præcist svar på og det er faktisk ærgerligt.

De frivillige brandværn og deres 50.000 aktive brandmænd i Slesvig-Holsten er i denne uge kommet i offentlighedens søgelys. Deres hovedorganisation »Landesfeuerwehrverband« gennemfører for tiden en omfattende undersøgelse blandt de mange frivillige brandmænd. Om deres arbejdsglæde eller hvad der kan gøres bedre og meget andet.

Midt imellem de mange oplagte spørgsmål var der også 20 spørgsmål af mere politisk karakter. For ikke at sige særdeles politisk karakter. Brandmændene skulle også forholde sig til, om diktatur under bestemte forudsætninger ville være at foretrække. Og så det ultimative spørgsmål, »om Hitler, hvis nu han ikke havde forfulgt jøderne, i dag ville være blive regnet for at være en stor statsmand«.

Ikke kun en del af de adspurgte brandmænd følte sig personligt forulempet af at skulle tage stilling til den slags. Bølgerne gik hurtigt højt, og indenrigsmister Hans Joachim Grote (CDU) og mange andre blandede sig og gav udtryk for stor sympati for den kritik, der blev udtalt om de underlige spørgsmål. Så nu har brandmændenes brancheforening skyndt sig at slette alle tyve spørgsmål, der ville undersøgelse folk politiske ståsted i en generel forstand. Og det er egentlig en skam.

For formålet var et helt andet: Brandmændene kender godt alle de fordomme, som samfundet har om denne forsamling af netop langt overvejende brandMÆND. Ligesom man i tyske politikredse og indenfor forbundsværnet har udfordringer med stigende højreekstreme synspunkter blandt nogle af de ansatte, ville man en gang for alle have be- eller afkræftet, om de mange frivillige brandværn i Slesvig-Holsten skulle lide af den samme syge. Det får vi nu ikke noget præcist svar på og det er faktisk ærgerligt. Omend spørgeteknikken måske ikke var den mest gennemtænkte. Man kan sige sig selv, at det i mange år endnu vil være politisk utroligt følsomt for enhver – herunder også organisationer – at udspørge folk på så kluntet en måde.

Hvis ingen brandmænd ville have studset over at skulle forholde sig til Hitler på den adspurgte måde, havde det i virkeligheden måske været den større historie. Uden at have fået det præcise svar, kan man i hvertfald konkludere, at ikke alle brandmænd på nogen måde sympatiserer med højrepopulistiske eller endda højre-ekstreme synspunkter. Så det er da en god nyhed.

kommentar
deling del

Skriv et svar