Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Ballade i 
landdagen

Er det uheldigt, at CDU-ministerpræsident Daniel Günthers bror arbejder som embedsmand i landdagen?
Er det uheldigt, at CDU-ministerpræsident Daniel Günthers bror arbejder som embedsmand i landdagen?

Hidtil har det forhold ikke interesseret nogen. Men i den forløbne uge kom det frem, at brormand i august blev forfremmet til afdelingsleder. Det forekommer en anelse påfaldende, at dén oplysning skulle ud netop nu op til valget i Hessen. Og AT oplysningen er kommet frem, er muligvis endda strafbart. Landdagens præsident, CDUeren Klaus Schlie, har bebudet, at sagen, herunder det strafferetslige aspekt, skal undersøges. Det er landdagens såkaldte »Äl­testenrat«, i Danmark at sammenligne med præsidiet i Folketinget, der tilbage i august traf beslutningen om at forfremme Tobias Rischer, som Günthers bror hedder. »Ältestenrat« er som præsidiet i Folketinget sammensat af politikere fra landdagens partier. Her sidder altså både regering og opposition sammen for i samdrægtighed at tage stilling til parlamentets daglige drift, og herunder at godkende ansættelser. Dét arbejde foregår i absolut fortrolighed, netop fordi man her i fællesskab varetager beslutninger til gavn for landdagen i bred forstand. Kender man til tysk ansættelsesret, så har politikerne også fået oplysninger om, hvilke kandidater der er blevet afvist. Hvis nogen hos de øvrige partier har ment, at forfremmelsen af Günthers bror var usaglig, så burde man ærlig talt have sagt fra, dengang i august. Ifølge den kritik, der er kommet frem, synes flere åbenbart, at stillings­opslaget var skræddersyet til Rischers kompetencer. Man ledte efter en afdelingsleder, der i forvejen havde erfaring med at lede mindst 15 medarbejdere, Den kvalifikation har Rischer med sig, mens mange af de øvrige ti kandidater ikke levede op til det krav. Tja …

At beskylde politikere for nepotisme er en alvorlig sag. For det første kræver den slags, at man kan dokumentere sin kritik. Og for det andet, at man tør stå åbent frem med det. På denne måde at lade historien sive, er intet andet end et forsøg på at diskreditere en politisk modstander på et usmageligt plan. Vi ved ikke, hvem der står bag. Og ja, CDU har helt givet også brugt lignende beskidte kneb i tidens løb. Man skal bare være klar over, at den her form for mudderkastning ikke øger politikeres troværdighed, hvis anklagen ikke er sandfærdig. Men formålet med at forsøge at svine en ministerpræsident til, helliger tilsyneladende midlet. Det er der i hvertfald mindst én politiker i Ältestenrat, der må mene.

Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther (CDU) sendte onsdag et klart signal til Berlin. Regeringskrisen mellem unionspartierne CDU og CSU gavner kun populisterne, sagde ministerpræsident Günther. Foto: Carsten Rehder/dpa

Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther (CDU) Foto: Carsten Rehder/dpa

kommentar
deling del

Skriv et svar