Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Antallet af fugle og insekter i frit fald

Svarene trænger sig på, for det er ikke kun milliarder af insekthusdyret bien, der er trængt. Det er i høj grad også deres vilde fætre og kusiner - cirka 250 andre biarter, der lever vildt og derfor ikke malkes for honning, der forsvinder fra Slesvig-Holsten såvel som Danmark.
Svarene trænger sig på, for det er ikke kun milliarder af insekthusdyret bien, der er trængt. Det er i høj grad også deres vilde fætre og kusiner - cirka 250 andre biarter, der lever vildt og derfor ikke malkes for honning, der forsvinder fra Slesvig-Holsten såvel som Danmark.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kunne forleden oplyse, at der er forsvundet tre millioner af landbrugslandets fugle inden for de seneste 40 år. Et par dage senere kunne den tyske naturorganisation NABU oplyse, at der er forsvundet 12,7 millioner fugle i republikken på bare 12 år.

Og det er især de arter, der direkte konkurrerer med landbruget om pladsen, der er gået tilbage: Agerhøne, vibe, sanglærke, stær, dobbeltbekkasin m.fl.

SSWs landsformand ved, den er gal. Flemming Meyer kunne på Fælleslandboforeningens generalforsamling i forrige uge i Treja fortælle, at han som motorcyklist ikke længere behøver at tørre sit visir af for smadrede insekter. I Treja sagde han, at der er meget store forandringer på vej for landbruget. Det er der, fordi EU som en følge af Brexit vil omlægge en del af de høje milliardbeløb øremærket landbrugsstøtten. Her vejrer naturorganisationerne morgenluft, for er der noget, der kan få landmænd – og alle andre erhverv – til at ændre adfærd, så er det tilskudsmulighederne.

Landbruget ynder
at kalde sig naturplejere. Det er falsk varebetegnelse. Faktum er, at sådan som landet ligger i dag, fortrænger landbruget vild og mangfoldig natur. Her hviler der et tungt ansvar på erhvervet – og på alle andre. For vi er alle konsumenter og foretager hver dag valg og fravalg, der meget direkte påvirker det, der dyrkes på marker og avles i staldene.

Naturen hænger sammen i såkaldte økosystemer. Insekterne hører til nederst i fødekæden. Forsvinder de, forsvinder fuglene og de dyr, der lever af fuglene. Og forsvinder insekterne, forsvinder bestøverne, og det har fatale konsekvenser for mange afgrøder. Spørgsmålet er, hvordan vi får ændret adfærd, så vi igen kan arbejde frem mod balance i naturregnskabet.

DOF peger på en række konkrete initiativer, som EU i omlægningen af landbrugsstøtten kan gribe til. Eksempel: Landmænd bliver belønnet for at dyrke de såkaldt marginale jorder. DOFs enkle forslag går ud på, at landmanden fremover får sit tilskud for hele ejendommen og dermed får fjernet sit incitament til at dyrke de mere problematiske jorder. Og ind rykker diverse vilde planter, der får følgeskab af insekter og fugle.

Der er konkrete løsninger på konkrete problemer.

kommentar
deling del

Skriv et svar