Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: 400 kilometer ekstra kø

Det forekommer temmelig gammeldags at nedlægge arbejdet blot for at øge forhandlingspresset­.
Det forekommer temmelig gammeldags at nedlægge arbejdet blot for at øge forhandlingspresset­.

Strejkeretten er et nødvendigt onde. Kan man ikke nå til enighed arbejdstagere og arbejdsgivere imellem har de ansatte altid muligheden for til allersidst at nedlægge arbejdet. Det gjorde de ansatte ved Deutsche Bahn eftertrykkeligt mandag morgen.

Hvor disse punktstrejker sædvanligvis udføres nogle udvalgte steder, så valgte tog-personalets fagforening at strejke i hele Tyskland på én gang. På en mandag morgen. I Nordrhein-Westfalen og i mange andre befolkningstætte områder noget nær en katastrofe. I NRW betød strejken, at folk forsøgte sig med bilen. Med det resultat, at der opstod bilkøer på 400 kilometer. Altså ikke i hele Tyskland samlet. Kun i denne ene delstat. De togansattes overenskomstkrav er givetvis berettigede. Men det kan på ingen måde stå i et rimeligt forhold til det produktionstab, som en sådan blokering af samfundsvigtig infrastruktur fører med sig. Hvad nu hvis de ansatte i forsyningsvirksomheder nedlægger arbejdet over hele Tyskland, og vi hverken kan få strøm eller varme? Nej, vel?

Den kollektive trafik er altafgørende for, at et så tætbefolket samfund som det tyske kan fungere. Selv i et land som Italien er det derfor ikke muligt for jernbanefagforeninger at gennemføre en lignende protest, der får alle tog til at stoppe på én gang i hele landet. I Italien er der altid en nød-køreplan. Befolkningen rammes af en strejke, men ikke på en måde så hele landet lægges ned på én gang.

Det kan man ikke finde ud af i Tyskland, og resultatet så vi mandag morgen. Ét er, at ingen tog kørte. Noget andet var, hvordan man informerede om togstrejken. Meningen var, at det hele skulle være overstået igen kl. 9 efter morgen-myldretidstrafikken. Men folk, der stod på banegårde kl. 8.30, kunne hverken på informationstavlerne eller online via DBs app få noget som helst at vide om, hvilke tog der kørte hvornår igen.

Som det spydigt blev bemærket: lige så upræcis DB fungerer til dagligt, lige så effektive var de mandag morgen, da det drejede sig om ikke at arbejde. Det er mærkeligt, at et i øvrigt så velorganiseret land som Tyskland ikke har nogle bedre og mere sofistikerede systemer. Det er mærkeligt, at arbejdstagere og arbejdsgivere ikke kan finde sammen om bedre måder at være uenige på. Det forekommer temmelig gammeldags at nedlægge arbejdet blot for at øge forhandlingspresset på modparten. Strejkevåbnet er vigtigt. Mandag blev det misbrugt til forhandlingstaktik.

kommentar
deling del

Skriv et svar