Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: A-20 skandalen rammer Günther

Hvad infrastruktur angår, kan heller ikke CDU levere varen.
Hvad infrastruktur angår, kan heller ikke CDU levere varen.

1991 er så længe siden, så de færreste kan huske, hvad der egentlig skete det år. Herfra kan vi så oplyse, at det var det år, man begyndte at planlægge en supplerende øst-vest motorvej i Slesvig Holsten, fordi den nord-sydgående A7 allerede dengang ikke var nok til at klare de stigende trafikmængder.

Her 27 år senere er den slesvig-holstenske del af A20 fortsat langt fra færdigbygget. Det, der groft sagt også skal fungere som en motorvejs-ringvej nord om Hamborg, mangler fortsat 80 kilometer asfalt. Kun på de første sølle 14 kilometer fra Lübeck til Bad Segeberg kan man firesporet komme derudad.

Nu viser det sig, at det heller ikke lykkes den nuværende delstats-regering at få tilføjet flere A20-kilometre i deres fem-årige regeringstid. Selvom der har foreligget en byggettilladelse (Planfeststellungsbeschluss) for det næste byggeafsnit fra Bad Segeberg mod Wittenborn siden 2012, kommer gravemaskinerne tidligst igang i 2021. Måske.

Det skyldes blandt andet miljøorganisationers mulighed for opsættende klager. Det ene sted er det flagermus, det andet sted er det en enkelt havørn, der skal beskyttes. Dernæst skal store dele af sagen rent planlægnings-juridisk gå om, fordi der siden 1991 er kommet nye regler for det ene og det andet.

NDRs TV-nyheder skildrede mandag aften, hvordan de ansvarlige planlæggere nu skal til at gennemgå over 1000 sagsmapper for at kunne komme frem til en fornyet byggeansøgning.

Det er og forbliver kafkaesk, denne tyske tilgang til store infrastruktur-projekter. Industri- og Handelskammeret IHK skoser samtlige delstatsregeringer siden 1991 for ikke at have gjort det godt nok.

I stedet for bare at slå ud med armene, kunne man jo også stramme lovgivningen og skære i de meget lange klagefrister i Tyskland. Det har IHK fuldstændig ret i.

Tilmed rammer A20-skandalen nu også den ellers meget populære ministerpræsident Daniel Günther. Han lovede inden valget i 2017, at han ville sørge for, at motorvejen bliver bygget, hvis han kom til magten. Hvis han er heldig, kan han til næste valg prale af, at der er gennemført forundersøgelser. Og måske er de første broer på tværs af den næste etape vest for Bad Segeberg også på plads.

Hvad infrastruktur angår, kan heller ikke CDU levere varen. Og med De Grønne med ombord i regeringen er alt håb om opstramninger, der kan fremme motorvejen, men som sker på bekostning af miljøet, nok temmelig urealistisk.

kommentar
deling del

Skriv et svar