Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: 130 km/t er rigeligt på motorvejen

Det ville i øvrigt også give en mere glidende og stress­fri trafik.
Jørgen Møllekær

Ikke for at træde nogen over tæerne. Men landdagen i Kiel beskæftiger sig nogle gange med umiddelbart irrelevante emner. Forstået på den måde, at det undertiden kan være svært at forstå, hvorfor delstatspolitikerne bruger hinandens og offentlighedens tid på noget, de slet ingen indflydelse har på. Således også onsdag. I den såkaldte »Aktuelle Stunde« ønskede SPD hastighedsgrænserne på motorveje diskuteret. Konkret strækningen mellem Bordes­holm og det nordlige Hamborg, der nu er fuldt udbygget i seks spor, og hvor begrænsningen til 120 km/t af hensyn til byggefasen snart fjernes.

SPDs angivelige ærinde var at få landdagen med på fastholde en varig hastighedsgrænse på for eksempel 130 km/t af hensyn til klimaet og for at mindske antallet af uheld. Eller også var det blot politisk drilleri. Motorvejene er forbundsanliggende. Så meningen var vel at udstille Jamaika-regeringen.

Læs også: Hastighedsbegrænsning fortsat omstridt

CDU og FDP er fortsat for fri hastighed på de tyske motorveje, mens det for De Grønne altid har været en mærkesag at få indført hastighedsregler også på motorveje. CDUs ungdomsorganisation »Junge Union« udsendte i går endda en pressemeddelelse med den gamle kliche i overskriften »Freie Fahrt für freie Bürger«. En kende ærgerligt, at heller ikke de yngre konservative evner at modernisere sig. Fordommen går jo ellers på, at det primært er mænd over 50, der stædigt holder fast i retten til at køre stærkt.

CDU og FDP har givetvis grundlæggende ret i, at det muligvis ikke batter det store klimamæssigt, selv hvis vi fik sænket gennemsnitshastigheden på de tyske motorveje. Men de underkender dermed betydningen af, at opnåelsen af en varig klimaforandring netop kræver de uendeligt mange små skridt hos os alle sammen. Og hvad trafiksikkerheden angår, så er der to væsentlige fakta at fremdrage om motorveje. De er mere sikre end by- og landeveje, da der ikke kommer krydsende trafik. Men: Forskellen i fart er samtidig skyld i forfærdelige dødsulykker. Derfor: lad os i fællesskab blive enige om, at alle holder sig mellem 130 og 150 kilometer i timen. Det kan være, CDU er ligeglad, men der findes faktisk rigtig mange tyske bilister, som allerede i dag frivilligt nøjes med de 130 km/t.

Det ville i øvrigt også give en mere glidende og stressfri trafik på denne den mest trafikerede strækning mellem Hamborg og Sydslesvig. Der er absolut ingen gode argumenter for, at enkelte, CDU-vælgere eller ej, skal drøne med 200 km/t eller mere ud af motorvejen.

kommentar
deling del

Skriv et svar