Single Daily
af

Rasmus Meyer

Lars Harms har fundet sin plads

Efter 19 år i landdagen brænder Lars Harms, Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) gruppeformand i landdagen, stadig for jobbet. Han er der, hvor han gavner mest, og der er stadig meget at kæmpe for.
Efter 19 år i landdagen brænder Lars Harms, Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) gruppeformand i landdagen, stadig for jobbet. Han er der, hvor han gavner mest, og der er stadig meget at kæmpe for.

Siden maj 2017 er Sydsles-vigsk Vælgerforening (SSW) i landdagen tilbage i oppositionsrollen. Gruppeformand Lars Harms ser tilbage på valgperioden, på fremtidige opgaver og på regeringsdeltagelsen.

Valgperioden er lidt over halvvejs. Hvordan er det gået for SSW?

– Jeg synes, at vi har opnået rigtigt meget. Set med mindretalspolitiske øjne har vi opnået nogle gode resultater som for eksempel, at regeringen har indgået en resultataftale med SSF (Sydslesvigsk Forening). Eller at der blevet dannet en stiftelse for friserne, ligesom der nu bliver givet støtte til en dansk bogbus. Vi er på mange områder godt på vej. Men der er selvfølgeligt områder, hvor der kan gøres mere. For eksempel når det gælder undervisning i frisisk. Og vi ser lige nu i Slesvig-Flensborg Amt, at vi skal gøre mere for, at mindretallene tænkes med ind i amterne og i kommunerne.

Hvordan vil I gøre det fra Kiel?

– Vi kan henvende os til ministerier. Vi bliver nødt til at få ind i folks hoveder, at forfatningen også gælder i amter og i kommuner. At beskytte og styrke mindretallene er ikke alene en opgave for delstaten. Rettighederne gælder overalt, og de forpligter.

Lars Harms ses her ved et landsmøde. Foto: Lars Salomonsen

Lars Harms ses her ved et landsmøde. Foto: Lars Salomonsen

***

Læs hele artiklen her.

kommentar
deling del

Skriv et svar