Single Daily
af

Thomas Schumann

Langt flere indbrud nord end syd for grænsen

Sandsynligheden for at få indbrudstyve på besøg er langt højere i Sydjylland, end den er på den tyske side af grænsen. Det skyldes, at tysk politi opklarer flere indbrudssager.
Sandsynligheden for at få indbrudstyve på besøg er langt højere i Sydjylland, end den er på den tyske side af grænsen. Det skyldes, at tysk politi opklarer flere indbrudssager.

Danmark er tidligere blevet kaldt »indbrudstyvenes paradis« – en titel der stadig har hold i virkeligheden. Særligt hvis man kaster et blik på indbrudsstatistikkerne nord og syd for den dansk-tyske grænse.

Ved første øjekast ligner det en succeshistorie; ifølge Rigspolitiets tal er antallet af sigtelser og anmeldelser for indbrud i politikreds Syd – og Sønderjylland faldet med omkring 40 procent fra 2010 til 2016. Det svarer til 3113 sager.

Center for Kriminalitetsanalyse og Det Kriminalpræventive Råd angiver i en rapport fra maj, at hver sjette ud af 1000 indbyggere i Sydjylland fik indbrud i 2015. Det lyder umiddelbart ikke af meget. Men det er meget mere, end hvad tilfældet er på den anden side af grænsen. I Slesvig-Holsten er det kun hver tredje ud af 1000 borgere, som oplevede at få indbrud i 2015.

For de slesvig-holstenske amter, som grænser op til Danmark, er tallene endnu lavere. I Nordfrisland og Slesvig-Flensborg amter er det kun tæt på to borgere ud af 1000, som får ubudne gæster. I Flensborg ligger tallet på 3,3. Stormarn er det amt i Slesvig-Holsten hvor tallet er størst: Her er der 5,4 borgere ud af 1000, som oplever indbrud.

En af de store forskelle mellem Danmark og Tyskland er, hvor mange af indbrudssagerne der opklares. I 1990erne lå den danske opklaringsprocent på over 10, men den er faldet i 2005 til otte og i 2009 til seks. Der har de sidste år været en beskeden stigning, og nu ligger opklaringsprocenten på omkring syv.

Slesvig-Holstens Landeskriminalamt oplyser, at opklaringsprocenten i 2015 lå på 11,2. Den samlede tyske opklaringsprocent lå i 2015 på 15,2.

– Den tyske opklaringsprocent er både generelt og for indbrud i beboelse påfaldende højere end den danske, og det ligger lige for at antage, at dette er medvirkende til det langt lavere tyske indbrudsniveau, konkluderer rapporten fra Center for Kriminalitetsanalyse og Det Kriminalpræventive Råd.

Tyskerne bedre til at opklare indbrud

De danske tal er til sammenligning med de tyske ikke kønne: Næsten hver sjette ud af 1.000 danskere oplever indbrud, mens det i Tyskland kun er to tyskere ud af 1.000. Dermed er indbrudsraten i Danmark næsten tre gange så stor som i Tyskland.

De eneste tyske delstater der tilnærmelsesvis nærmer sig det danske niveau er Hamborg med fem ud af 1.000 og Bremen med 5,3 ud af 1.000.

Indbrudsrate i Tyskland.

Indbrudsrate i Danmark.

Årsagen til den lave tyske indbrudsrate skal imidlertid findes længere sydpå. I Bayern er der således kun 0,6 indbrud for hver tusinde indbygger. Ifølge en rapport fra Center for Kriminalitetsanalyse og Det Kriminalpræventive råd skyldes det, at bayersk politi har en særligt høj opklaringsprocent.

– Den samlede opklaringsprocent for alle anmeldte forbrydelser i Tyskland var i 2015 56,8. Bayern ligger i top med hele 74,1 procent, står der i rapporten.

Dette er samtidig med til at forklare, hvorfor Danmarks problemer med indbrud er så meget større end hos naboen mod syd. I løbet af de sidste par år har den danske opklaringsprocent for indbrud ligget på omkring 7.

Samtidig har måden, danskere og tyskere bor på, også en betydning. Et interview med 20 indbrudstyve viste, at de har størst tilbøjelighed til at komme på besøg i parcelhuse. Mindre populære er rækkehuse, og lejligheder er den boligform, der oplever færrest indbrud.

46 procent af boligerne i Tyskland er parcel- og rækkehuse, mens 54 procent er lejligheder. Billedet i Danmark er vendt på hovedet; her er 59 procent parcel- og rækkehuse mens 41 procent er lejligheder. Det giver indbrudstyvene flere muligheder for at begå indbrud.

kommentar
deling del

Skriv et svar