Single Daily
af

Jens Nygaard

Langt flere dårlige betalere i Flensborg end i Sønderjylland

Haderslev har de fleste dårlige betalere i Sønderjylland - men står stadig ret meget bedre end Flensborg, mens Slesvig-Flensborg Amt har nogenlunde de samme andele som de sønderjyske kommuner af folk, der ikke kan svare enhver sit.
Haderslev har de fleste dårlige betalere i Sønderjylland - men står stadig ret meget bedre end Flensborg, mens Slesvig-Flensborg Amt har nogenlunde de samme andele som de sønderjyske kommuner af folk, der ikke kan svare enhver sit.

Der er temmelig stor forskel på antallet af dårlige betalere i for eksempel Flensborg og de fire sønderjyske kommuner. Det fremgår af to undersøgelser i henholdsvis Danmark og Tyskland, som netop er blevet offentliggjort.

Opgørelserne stammer i Danmark fra firmaet Experian, der blandt andet står for RKI-registret over dårlige betalere, og i Tyskland er det firmaet Creditreform, der løbende laver såkaldte Schuldenatlas.

I Danmark viser det sig, at der er mellem 4,3 og 6 procent af befolkningen, der er opført som dårlige betalere – med Sønderborg som den bedste kommune og Haderslev som den dårligste. Det er tal, som i alle kommuner har haft en nedadgående tendens i de seneste fire år.

Hvis man i Danmark er dårlig betaler, risikerer man at ende i RKI-registeret som for eksempel de seks procent i Haderslev. Hvis man har sit navn stående her, har det indflydelse på blandt andet mulighederne for at få en kredit eller købe på afbetaling.

Experian peger blandt andet på, at folk i registeret ofte arbejder hårdt på at komme ud af fortegnelsen igen.

– En anden årsag til faldet er, at der er kommet højere krav til kreditvurderingen i forbindelse med for eksempel forbrugslån, lyder det fra Experian.

Med undtagelse af Sønderborg ligger de sønderjyske kommuner alle over det danske gennemsnit, når det drejer sig om dårlige betalere. Haderslev er nu nummer ti regnet fra bunden, når det drejer sig om de 98 danske kommuner.

Af bundplaceringerne kan det for øvrigt ses, at det ofte drejer sig om kommuner, hvor huspriserne er faldet en del, eller om kommuner med store socialt belastede boligområder – for eksempel Ishøj.

Hårde og bløde

I Flensborg er det hele 16,24 procent af den voksne befolkning, der er registreret som folk, der ikke svarer enhver sit. Creditreform skelner mellem såkaldte »bløde« og »hårde« skyldnere. Den første kategori er måske lige blevet skilt og kan ikke betale afdragene på bilen, mens den anden kategori typisk har været i retten med pengeproblemerne.

De »hårde« skyldnere i Flensborg udgør lidt over halvdelen, og det er sikkert denne kategori, der bedst kan sammenlignes med optagelse i det danske RKI-register. Men hvis man kun sammenligner de danske tal med den »hårde« tyske gruppe, kommer man i Flensborg alligevel helt op på 8,5 procent dårlige betalere. Det er altså en andel, der er betydeligt større end i Sønderjylland.

Interessant i sammenligningen er det også, at tallene i Flensborg er steget, mens de i Sønderjylland er faldet. Her er det dog værd at bemærke, at antallet af »hårde« skyldnere også i Flensborg er faldet.

– Tallene hænger ganske givet sammen med, at Flensborg er en større by, og større byer tiltrækker flere socialt svage, der for det meste også er økonomisk svage, siger den daglige leder af Regionskontoret for Sønderjylland/Schleswig, Peter Hansen. Han beskæftiger sig dagligt med forholdene i begge lande.

Et kik på statistikken for Slesvig-Flensborg Amt viser da også, at andelen af dårlige betalere her er meget lavere end i Flensborg. Creditreform har opgjort andelen til 10,61 procent. Og hvis man går ud fra, at det også her er lidt over halvdelen, der tilhører den hårde gruppe, så ender man med nogenlunde den samme procentdel som i Haderslev.

– Det tæller sikkert også med, at opsvinget kom tidligere til Danmark, hvor det efterhånden er gået godt i fem-seks år. Opsvinget startede senere syd for grænsen, siger Peter Hansen.

kommentar
deling del

Skriv et svar