Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Landet, der fejrer pres på udlændinge

I Danmark fejrer man andres ulykke. Mennesker på flugt fra krig, sult og andre katastrofer. Det gjorde integrationsministeren, da hun valgte at lægge et foto af sig selv på nettet sammen med en lagkage. Anledningen var, at regeringen dengang havde gennemført 50 stramninger overfor udlændinge.

På samme ministeriums hjemmeside har ministeren, Inger Støjberg (V), sørget for, at der lagt en poppet tællemekanisme ind, så borgerne kan følge antallet af stramninger. I skrivende stund er der tale om 98. Altså blot to fra de 100, som udløser kage til alle, der møder op hos Dansk Folkeparti.

I denne uge
trådte en af disse stramninger i kraft. Nu skal borgere, der har været i Danmark i tre år og ikke taler dansk, betale 1675 kroner for tolkebistand, når de skal gennemføre en patientsamtale på et sygehus. Hos en praktiserende læge er prisen 334 kroner.

Læger og sygeplejersker over hele landet tager sig til hovedet. Til DR siger overlæge Morten Sodemann: »Et sygehus er ikke et sted at bedrive symbolpolitik. Det her ligger mellem fornærmelse og chikane. Sygeplejersker, læger og regionerne har ellers gjort det klart, at det er en rigtig dårlig ide.« Sodemann henviser til, at samme model blev afprøvet i 2010 for blot et år efter at blive nedlagt af den ny socialdemokratisk ledede regering.

Sundhedspersonalet anfører, at en tolk ofte er helt nødvendig, da det kan handle om liv og død, hvis ikke budskaberne om bivirkninger, den korrekte diagnose og tilhørende medicin ikke er et klart facit efter mødet.

En meget alvorlig bivirkning af det uigennemtænkte og fremmedfjendske indgreb er, at borgere, der ikke kan dansk, ofte vil medbringe egne børn som tolk. Det vil ske, fordi mange ikke har de 1675 kroner, det koster at få tolket. Dermed hives mindreårige med ind i en del af forældrenes alvorlige sygdomsforløb eller krigstraumer.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) svarer, at det »kun er ret og rimeligt, at folk, der har boet her tre år, kan dansk. Og hvis de ikke kan, så må de enten betale eller tage en bekendt med som tolk.« Hun tilføjer, at det er ulovligt at bruge børn under 15 år som tolk i Danmark.

Nej, Ellen Trane Nørby. Det er ikke i orden at vælte høje gebyrer over på folk, der i forvejen har lidt, og som ofte er så syge, at de ikke har kræfter til at lære et nyt sprog.

Inger Støjberg lagde det billede af sig selv og en lagkage på nettet i anledningen af, at regeringen dengang havde gennemført 50 stramninger overfor udlændinge. Arkivfoto.

Inger Støjberg lagde det billede af sig selv og en lagkage på nettet i anledningen af, at regeringen dengang havde gennemført 50 stramninger overfor udlændinge. Arkivfoto.

kommentar
deling del

Leave a Reply