Single Daily
af

Raning Krueger

Landdagen går ind for delstatshistoriens hus

Landdagen går med til et lidt ændret forslag fra SSW, som nu skal bane vejen for et »Delstatshistoriens Hus«.
Landdagen går med til et lidt ændret forslag fra SSW, som nu skal bane vejen for et »Delstatshistoriens Hus«.

Det danske mindretal i Sydslesvig døjer som bekendt for tiden med projektet »Mindretallenes Hus« ved siden af Flensborghus. Projektet er blevet drøftet i en – historisk set – kortere periode. Derimod har der allerede været fremført planer om at etablere et »Delstatshistoriens Hus« (Haus der Landesgeschichte) siden 2001. Men det har faktisk ikke ført til strid mellem partier, foreninger eller institutioner i delstaten.

Efter mange års debat, en enstemmig opfordring fra landdagen allerede i 2001 og 75-års jubilæet for delstaten Slesvig-Holstens oprettelse i 2021 er det på høje tid at få etableret et »Haus der Landesgeschichte« i Slesvig-Holsten.

Det fremhævede Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Derfor fremsatte partiet et forslag om et sådant museum, og det blev for første gang drøftet i landdagen i september. Ifølge det skulle regeringen i Kiel pålægges at opstille en plan for etablering af museet inden 2021. Både under debatter i selve landdagen samt i erhvervs- og kulturudvalget op til årsskiftet viste det sig, at partierne grundlæggende er enige om forslaget.

SSWs Jette Waldinger-Thiering mente i udvalget, at der burde kunne fremlægges en plan i løbet af denne valgperiode. Regeringspartierne i Kiel fremsatte deres eget forslag, som kun adskilte sig ganske lidt fra SSWs forslag.

Et ægte hus

Til gengæld måtte SSW gå med til at give afkald på et løfte om en nøjagtig dato for præsentation af regeringens plan og redegørelse. Regeringspartierne vil fremhæve digitaliseringen noget mere. Anette Röttger (CDU), Marlies Fritzen (De Grønne) og Anita Klahn (FDP) fremhævede dog udtrykkeligt, at det digitale tilbud hverken skal eller kan erstatte et »ægte hus« for historie.

Økonomien har tidligere været den største forhindring og det eneste modargument imod en etablering. Men med et stort overskud i budgettet burde de nødvendige 600.000 euro kunne skaffes for at sætte gang i planlægningen, lød det fra politikerne. Det lykkedes da også Jette Waldinger-Thiering at få overbevist politikerne fra de andre partier om at gå med til et fælles forslag.

Partierne i landdagen i Kiel er enige om at etablere et såkaldt Haus der Landesgeschichte. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

Partierne i landdagen i Kiel er enige om at etablere et såkaldt Haus der Landesgeschichte. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

Identitet og ukendskab

Heri opfordres uddannelsesministeren til at gøre rede for forholdene samt at præsentere en plan. Derefter skal sagen givetvis sendes til høring blandt en række eksperter. Målsætningen for museet er ifølge det store flertal i landdagen at »styrke identiteten og modvirke ukendskab til de historiske begivenheder og være oplysende«, som det hedder.

– Jeg er glad for, at de andre partier er gået med til et forslag. SSW har været indforstået med at file lidt på nogle formuleringer i vores forslag, som til gengæld stort set er tilgodeset i det fælles forslag, siger Jette Waldinger-Thiering.

Nu hedder det i kompromis-forslaget, at landdagen opfordrer delstatsregeringen til at lave en samlet plan for realiseringen af »Haus der Landesgeschichte«, som skal præsenteres i andet kvartal 2018. Der bør tilstræbes en realiseringen af planen, lyder det i regeringspartiernes forslag, som stort set overtager SSWs krav.

kommentar
deling del

Skriv et svar