Single Daily
af

Rasmus Meyer

Landboforeningen slipper for tilbagebetaling

Sydslesvigudvalget besluttede, at Fælleslandboforeningen for Sydslesvig ikke skal betale de danske tilskud tilbage. Men hvis landboforeningen igen vil have økonomisk støtte, kræver det en ny bestyrelse.
Sydslesvigudvalget besluttede, at Fælleslandboforeningen for Sydslesvig ikke skal betale de danske tilskud tilbage. Men hvis landboforeningen igen vil have økonomisk støtte, kræver det en ny bestyrelse.

Sydslesvigudvalget har ikke længere tillid til bestyrelsen i Fælleslandboforeningen for Sydslesvig. Derfor kræver det en ny bestyrelse, hvis foreningen igen vil have tilskud fra den danske stat.

Det besluttede Sydslesvigudvalget onsdag aften, da udvalget holdt møde i København. Samtidig besluttede udvalget, at der ikke vil blive rejst krav om tilbagebetaling i forbindelse med den eksterne revisionsundersøgelse, som udvalget iværksatte i slutningen af 2018. Forinden havde udvalget fået henvendelser om dårlig økonomi. Henvendelserne var så graverende, at Sydslesvigudvalget igangsatte en ekstern undersøgelse, og resultatet af undersøgelsen førte til, at udvalget trak tilskuddet til foreningen.

Siden blev der drøftet, om forseelserne var af en sådan karakter, at Sydslesvigudvalget kunne kræve de udbetalte tilskud tilbage.

– Det er udvalgets opfattelse, at det i den nuværende økonomiske situation i foreningen – efter bortfald af tilskud fra både dansk og tysk side, samt den annoncerede opsigelse af en række af foreningens medarbejdere – ikke vil være formålstjenstligt at rejse et tilbagebetalingskrav, siger Sydslesvigudvalgets formand Anni Matthiesen (V).

Hun tilføjer, at udvalget ikke har nogen grund til at betvivle de konklusioner, der drages i den eksterne undersøgelse, som revisionsfirmaet BDO foretog.

– På baggrund af den undersøgelse har vi handlet korrekt og ansvarligt i forhold til at sikre, at danske statsmidler ikke bruges uansvarligt, i strid med sydslesvigloven og i strid med god forvaltningspraksis, siger Anni Matthiesen.

Fælleslandboforenings fremtid

Sydslesvigudvalget drøftede onsdag aften også landboforeningens fremtid.

– En afgørende forudsætning for, at der fra dansk side kan ydes støtte til en forening, er at vi kan have tillid til foreningens bestyrelse. Her må jeg desværre på vegne af et enigt udvalg konstatere, at der ikke er tillid til, at foreningen med den nuværende bestyrelse kan rette op på de konstaterede forhold, fastslår Anni Matthiesen.

Torsdag sendte hun et brev til Fælleslandboforeningens formand Frede Andresen, hvori hun redegør for udvalgets beslutning, der betyder, at Fælleslandboforeningen kun kan søge om dansk tilskud, hvis bestyrelsen træder tilbage.

kommentar
deling del

Skriv et svar