Single Daily
af

Thomas Schumann

Læs Skoleforeningens rapport her – vil lukke skoler af pædagogiske årsager

Det er pædagogiske og ikke økonomiske overvejelser, som får Skoleforeninges styrelse til at foreslå, at skolerne Vestermølle, Risby, Kobbermølle og Bøl-Strukstrup skal lukkes.
Det er pædagogiske og ikke økonomiske overvejelser, som får Skoleforeninges styrelse til at foreslå, at skolerne Vestermølle, Risby, Kobbermølle og Bøl-Strukstrup skal lukkes.

Skoleforeningens styrelse foreslår at lukke fire små skoler og en børnehave. Det fremgår af en rapport, som foreningen onsdag sendte ud til skoleledere, medlemmer af skolernes fællesråd og det Sydslesvigske Samråd en rapport med overskriften »Strukturudvikling«.

Foreningen forventer et underskud til næste år på næsten tre millioner euro, men på trods af det skal strukturudviklingen ikke ses som en spareøvelse, understreger formand Udo Jessen.

– Vi skal spare, men det er ikke af politiske grunde, at det her ikke bliver kaldt en spareøvelse. Det er styrelsens overbevisning, at selv hvis Skoleforeningen ikke stod med et underskud, ville det være uforsvarligt ikke at kigge strukturen efter i sømmene, siger Udo Jessen.

Skoleforeningens Strukturudviklingskatalog 2018 by bianca on Scribd

Skal sikre kvalitet

Samtlige skoler er blevet vurderet på baggrund af Skoleforeningens ledetråde for pædagogiske prioriteringer. Det drejer sig blandt om at sikre kvaliteten i skolerne samt at få et sammenhængende forløb fra vuggestue til sidste skoledag, og at de pædagogiske rammer er tilpasset det enkelte barn.

De fire lukningstruede skoler er Vestermølle Danske Skole, der ligger i den sydligste del af Rendsborg-Egernførde Amt, Risby Danske Skole øst for Slesvig, Kobbermølle Danske Skole ved Kruså-grænsen og Bøl-Strukstrup Danske Skole i Angel.

Desuden anbefaler styrelsen, at Harreslevmark Børnehave sammenlægges med en anden børnehave, Harreslev Børnehave, i grænsebyen, mens den danske børnehave i Bramstedlund vest for Flensborg foreslås flyttet til Medelby Danske Skole. Ves-termølle Danske Børnehave foreslås også nedlagt.

Mindretal dør ud

En af bekymringerne blandt mindretallets øvrige foreninger er, at mindretalsaktiviteterne dør ud, når institutionerne lukker.

– Især i landdisktrikterne er Skoleforeningens institutioner også kulturelle centre for alle danske i området, hvor de tjener som forsamlingshus, mødelokale, kirkerum og træningshal for de danske foreninger, siger talsmand i Sydslesvigsk Forening (SSF) , Lars Erik Bethge.

Beslutning ikke truffet

Den endelige beslutning om Skoleforeningens strukturudvikling er dog langt fra truffet endnu.

Torsdag den 25. oktober bliver planen drøftet på et fællesrådsmøde, og afgørelsen falder på et ekstraordinært fællesrådsmøde torsdag den 22. november.

Undervejs vil Skoleforeningen også inddrage de øvrige af mindretallets foreninger.

– Vi er meget glade for, at Skoleforeningen inddrager de andre organisationer i denne proces og orienterer på et tidligt tidspunkt, siger Lars Erik Bethge.

Formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, fortæller, at det nu er op til mindretallet i fællesskab at tage debatten.

–  Til syvende og sidst er det ganske vist Skoleforeningen, som træffer beslutningen, men det kan de ikke gøre, før vi også drøfter det i Samrådet. Ellers giver det ikke mening, siger Flemming Meyer.

kommentar
deling del

Skriv et svar