Single Daily
af

Kasper Skovse

Lærerne forpassede muligheden for at anfægte Moos-Bjerres tal

Gymnasie- og skolelærernes fagforeninger fik onsdag mulighed for at anfægte tallene bag Moos-Bjerres økonomirapport ved fællesrådsmødet på Jaruplund Højskole. Men de benyttede sig ikke af den.
Gymnasie- og skolelærernes fagforeninger fik onsdag mulighed for at anfægte tallene bag Moos-Bjerres økonomirapport ved fællesrådsmødet på Jaruplund Højskole. Men de benyttede sig ikke af den.

Normalt har lærerne ikke taleret ved Skoleforeningens Fællesrådsmøder, som er for de forældrevalgte medlemmer. Hvilket gør det svært for lærernes fagforeninger at komme i dialog. Op til fællesmødet havde Skoleforeningen derfor for en gangs skyld inviteret fagforeningerne til på forhånd at indsende deres spørgsmål og kommentarer til det talmateriale, der ligger bag Moos-Bjerres økonomirapport.

Gjorde de det, var Fællesrådet indstillet på at give dem taleret til at indgå i dialog med Moos-Bjerre og anfægte tallene på mødet. Tal, der har affødt konklusioner om, at sydslesvigske lærere underviser mindre end deres kolleger i Danmark og får mere i løn.

Da fristen udløb, havde fagforeningerne ikke anfægtet tallene.

Driftsrådet, hvor lærerne er repræsenteret, anfægtede ved fællesrådsmødet, at det udelukkende er Skoleforeningen, der har valgt, hvem der skulle høres i rapporten. Driftsrådet stillede sig også undrende over for den korte tidsfrist, rådet fik til at komme med input. Men driftsrådet anfægtede ikke tallene bag rapporten. Og det gjorde deltagerne ved fællesrådsmødet hellere ikke.

Kun få tog ordet, og det var næsten kun repræsentanter fra forældregruppen Den Solidariske Vej, og de var mere nervøse for hovedkonklusionen: At Skoleforeningen snart løber tør for likviditet.

– Er det virkelig rigtigt, at underskuddet er så stort, spurgte Thede Boysen.

Hvortil svaret var: Ja.

Analysearbejdet bag Moos-Bjerre-rapporten blev enstemmigt godkendt af Skoleforeningens Fællesråd. Foto: Lars Salomonsen

Analysearbejdet bag Moos-Bjerre-rapporten blev enstemmigt godkendt af Skoleforeningens Fællesråd. Foto: Lars Salomonsen

Anbefalingerne i rapporten er der stadig delte meninger om, herunder om der skal lukkes skoler, men det grundige analysearbejde bag Moos-Bjerre rapporten blev enstemmigt godkendt. Dermed er konsulentfirmaets arbejde nu færdigt.

Tilbage står, hvordan konklusionerne og anbefalingerne skal håndteres. Skoleforeningens formand Udo Jessen og direktør Lars Kofoed-Jensen lagde ved fællesmødet stor vægt på, at ingen anfægter eller er utilfredse med pædagogernes, gymnasie- eller skolelærerernes arbejde.

– Den uvildige rapport bestyrker os i, at alle gør en stor og god indsats. At der ikke er en finger at sætte på det daglige arbejde, som Skoleforeningens ansatte, fra pedeller over lærere til direktionen gør hver eneste dag. Tværtimod er der stor respekt for det arbejde, der udføres, og jeg vil her tage stor afstand fra de populistiske syndebuksudtalelser, der har været i pressen og på de sociale medier, sagde Udo Jessen.

– Men vi er nødt til at tage fat i de forhold, der peges på i rapporten, så økonomien kan rettes op.

Hvordan det nærmere præcist skal gøres, fik fællesrådsmødets deltagere mulighed for at bidrage til, da de blev sendt ud i grupper for at diskutere mulige sparetiltag og økonomiske løsninger. Skoleforeningens direktion vil nu behandle forslagene og komme med en udmelding til februar.

Læs mere om emnet: “Leder: Hvornår kommer der mon en afklaring?

kommentar
deling del

Skriv et svar