Single Daily
af

Lennart Adam

Kvinder er underrepræsenterede til landdagsvalget i Slesvig-Holsten

Traditioner i politik og indgroede vaner bliver nævnt som årsager til den skæve kønsfordeling til landdagsvalget i Slesvig-Holsten.
Traditioner i politik og indgroede vaner bliver nævnt som årsager til den skæve kønsfordeling til landdagsvalget i Slesvig-Holsten.

En til fem. Dette er omtrent forholdet mellem mandlige og kvindelige kandidater i de 35 valgkredse i Slesvig-Holsten. Til dette års landdagsvalg er der ud af fem kandidater kun én kvinde på stemmesedlen. Det afspejler også den generelle underrepræsentation af kvinder i tysk politik.

– Et problem er kontinuiteten i de traditionelle rekrutteringsmønstre. På deres cv har mænd færre pauser – for eksempel på grund af børn. Det giver dem mere tid til at netværke. Og det er vigtigt for at vinde fodfæste i politik, siger den politiske ekspert, dr. Michael Ruck fra Europauniversitet Flensborg.

Her er en af kvinderne

En af de kvinder, der har formået at få en fod indenfor i politik, er Flensborgs overborgmester Simone Lange.

I fire et halvt år repræsenterede hun SPD i landdagen i Kiel, før hun blev valgt til at lede forvaltningen i Flensborg. For hende er klichéer, forældede strukturer og ufleksible arbejdstider faktorer, der gør det vanskeligt for kvinder at involvere sig i politik.

-For år tilbage var politik mandsdomineret, og det har formet de politiske strukturer. Som kvinde er det ofte vanskeligt at overvinde disse strukturer. Hvis du kommer med nye ideer her, hedder det ofte kun »Men sådan har vi altid gjort det«, siger Simone Lange.

Politik og familie er en svær kombi

Disse stive strukturer er også en af årsagerne til, at kvinderne ofte møder forhindringer på arbejdet, når de har børn eller planlægger at få dem. Overborgmesteren nævner blandt andet de sene og lange møder som eksempel. Kvinderne har ofte problemer med at få deres politiske arbejde og deres familie til at hænge sammen.

– Hvis jeg ikke havde haft min partner, ville jeg have haft problemer med at klare de fire og et halvt år i landdagen. Men hvad gør enlige mødre? siger hun.

Her er der efter Langes mening et opsparet behov for at forbedre muligheden for at forene familien og et politisk embede – ikke kun i landdagen.

Grafik: Eyla Boysen.

Professor ser gerne kvinders rolle bliver større

Professor Michael Ruck mener ikke, at uligheden i kvinders repræsentation bliver mindre i den nærmeste fremtid, selv om han gerne ser, at kvinder får en større rolle i politiske organer.

Kvindernes rolle i demokratiet må dog ikke undervurderes.

-Kvinder udgør mindst halvdelen af vælgerne. Deres stemmer er derfor stærke, og de bruger deres indflydelse, og dermed hævder de sig også, siger Michael Ruck.

FDP-talsmand: Vi kan ikke finde kvinderne

-Vi har ofte ganske enkelt ikke kunnet finde kvinder, der var villige til at stille op, siger Anita Klahn, kvindepolitisk talsmand for FDP i landdagen i Kiel. FDP indtager sammen med Piratpartiet sidstepladsen, når det gælder antallet af kvindelige kandidater.

Kun fire direkte kandidater stiller op for FDP. På landslisten finder man kun tre kvinder.

– Det begynder allerede i kommunalpolitikken. Allerede her er det meget vanskeligt at tiltrække kvinder i politik. Og for at få fodfæste i delstatspolitik er et tidligere engagement i kommunalpolitik faktisk en forudsætning, forklarer Klahn

-Mange kvinder er bekymrede for, at de har brug for en masse viden om politisk arbejde. Det spørgsmål ville en mand aldrig stille, er Klahns personlige erfaring.

Kun en femtedel af kandidaterne i de 35 valgkredse i Slesvig-Holsten er kvinder. Foto: Markus Scholz, dpa.

-Men i sidste ende er det op til kvinderne selv at involvere sig, siger FDP-politikeren.

For en kvoteordning, som De Grønne har, er hun imod.

Ikke nok kvinder til at fuldføre lynlåsprincippet

Linke har, ligesom De Grønne og SPD, opstillet deres landsliste efter lynlåsprincippet, skiftevis mænd og kvinder, så mulighederne for at kom ind i parlamentet er ligeligt fordelt, i det mindste på de første pladser.

Læs mere: Kvinder er underrepræsenterede til landdagsvalget i Slesvig-Holsten

Det faktum, at partiet ikke kunne finde flere kvinder blandt deres direkte kandidater i valgkredseerne, finder Linkes topkandidat Marianne Kolter yderst beklageligt.

-Men man kan ikke skubbe til kvinderne, så trækker de sig helt tilbage. Med tvang kan man ændre ikke noget. Der skal ske en social forandring, og det skal allerede begynde i skolen, siger Marianne Kolter.

Det ulige forhold mellem mænd og kvinder kan man, som i andre partier, allerede læse ud af medlemslis­ten.

Er kvinder diskriminerede i parlamentet?

At man som kvinde er diskrimineret i parlamentet, tror hun ikke på.

– I sidste ende betyder hver stemme det samme, hvad enten det er en mands eller kvindes. Og det er det, der betyder noget, siger Kolter.

Selv med De Grønne, som anser sig selv for at være »det originale parti for ligestilling mellem mænd og kvinder«, er der dobbelt så mange mænd som kvinder på stemmesedlen.

– Der er vi stadig nødt til, siger fraktions kvindepolitiske talskvinde Marret Bohn.

Også i den nye landdag vil kvinderne være i klart undertal. Arkivfoto: Carsten Rehder/dpa.

kommentar
deling del

Skriv et svar